lauantai 29. marraskuuta 2014

Johtamisella on väliä - Kymmenen teesiä johtamiselle ja näillä mennään!

Mennyt viikko oli kokouspainotteinen. Noin 30 tuntia kokouksia ottaa selälle mutta jotain uutta saadaan yleensä aikaan ja asiat liikahtavat muutaman napsun eteenpäin. Yhdessä kokouksessa työstettiin työhyvinvointia edistävien käytänteiden yhtenäistämistä. Keskustelua käytiin johtamisesta, alaistaidoista, osaamisen kehittämisestä sekä fyysisen hyvinvoinnin edistämisestä. Ensi vuoden aikana tullaan aloittamaan koko organisaatiota koskeva työ ja valitaan tietyt kehittämistyön painopisteet. Kokouksessa käyty keskustelu herätti ajatuksia johtamisesta ja tältä perustalta jäsensin tähän henkilökohtaista näkemystäni johtamisesta.


Johtamisella on väliä - mikä on ylhäällä, on alhaalla

Hyvälle johtamiselle asetetaan paljon odotuksia. Organisaation menestyminen on pitkälle kiinni johtamisesta. Odotukset hyvää johtamista kohtaan kasvavat sitä suuremmiksi mitä tiukemmaksi vallitseva talous kehittyy. Muutoksen ja talouden paineen alla johtaminen, yhdistettynä vallitsevaan osallistavaan johtajuuskäsitykseen asettaa johtajuuden koetukselle. Kyky käsitellä haasteelliset tilanteet, viestiä ja vaalia hyvää vuorovaikutusta ratkaisee paljon, millaiseksi työyhteisön henki ja yksituumaisuus muodostuvat. Tämä prosessi on kuitenkin kaksisuuntainen. Kun odotamme ja edellytämme johtajalta osallistavaa ja kuuntelevaa toimintaa, on myös työntekijöitten velvollisuus toimia työyhteisössä vastavuoroisesti hyvää vuorovaikutusta ja työotetta vaalien. Myös johtajien jaksaminen on tärkeä kysymys. Väsynyt ihminen ei koskaan toimi ja ajattele samalla tavalla, mitä normaalissa vireystilassa tapahtuu. Erityisesti yksikön / tiimin johdon työhyvinvointia on vaalittava, jos organisaation halutaan kokonaisuudessaan menestyvän.
Johtaminen on viimekädessä yksinäistä
työtä 

Kymmenen teesiä johtamiselle

Kun aloitin aikanaan työni johtajana, sain muutamia evästyksiä kokeneemmilta kollegoilta ja nämä ohjeet olen painanut mieleeni. Opettajan työ on opettanut paljon siitä, mitä hyvä vuorovaikutus tarkoittaa oppimiselle ja hyvinvoinnille. Jotain arvoperustalleni merkityksellistä olen saanut myös kasvatuksen sekä itselle läheisten ihmisten kautta. Tältä kokemusperustalta olen voinut ammentaa paljon omalle johtajuudelle. Seuraavassa yritän konkretisoida tämän kokemuksen johtamistani ohjaaviksi teeseiksi:
  1. Johtaminen on pedagogiikkaa, kasvatusta. Kahdenkymmenen hengen aikuisten työyhteisö ja koululuokka eivät eroa inhimillisiltä tarpeiltaan ja persoonien variaatioltaan lainkaan toisistaan. Johtajalla on oltava pedagogista silmää sekä otetta, jotta hän pystyy johtamaan yksilöt ja sitä kautta organisaation menestykseen.
  2. Johtaja on kuin rakennusmestari, jonka tehtävänä on huolehtia työntekijöiden työn tekemisen edellytyksistä, työvälineistä sekä kuunnella näkemyksiä työstä, jotta rakennusprosessi sujuu suunnitelmien mukaan.
  3. Nuolta tulee turkkiin vääjäämättä matkanvarrella, tekipä mitä vain. Tämä on realiteetti, joka pitää oppia hyväksymään johtajana.
  4. Johtajan on pidettävä huolta kunnostaan viimeistään silloin, kun täyttää 40-vuotta. Jos näin ei toimi, ovat työuran viimeiset vuodet fyysisesti ja henkisesti raskaita.
  5. Niin metsä vastaa, kuin sinne huutaa. Toisin sanoen pyri olemaan ystävällinen, kärsivällinen ja osoita luottamusta. On mietittävä tarkoin mitä sanoo ja millaisen suhtautumistavan asioihin ottaa. Usein "yön yli nukkuminen" auttaa asettamaan asiat oikeisiin mittasuhteisiin.
  6. Opi oma tilasi, anna arvo toisillekin. Toisia ei voi muuttaa mieleisekseen mutta hyvällä vuorovaikutuksella jokaisesta työntekijästä saadaan omalla tasollaan aikaiseksi huippu.
  7. Viisaammalla on vara antaa periksi. Turhalla periaatteellisuudella ei saada aikaiseksi mitään. Mutta toki silloin, kun tietää varmasti asioitten etenevän virheelliseen suuntaan on jääräpäisyyskin viisautta.
  8. Muistamalla huumori ylitetään kivikoita, joissa muutoin teloo itsensä ja toiset.
  9. Johtajan on jaksettava paneutua väliin pieniinkin arjen asioihin ja siten osoittaa tukea ja luottamusta työntekijöitten suuntaan.
  10. Luota intuitioon ja erityisesti ensimmäiseen tunteeseen prosessin kulusta tai ilmiön luonteesta. Loogisen ja faktaperusteisen tarkastelun jälkeen tämä osoittautuu hyvin usein oikeaksi.

Lopuksi - kehittyminen vaatii jatkuvaa vaivannäköä

Johtamistyötä on nyt noin yhdeksän vuotta takana. Paljon on opittu mutta jatkuvasti on uutta opittavaa. Kajaanin kaupunki on onnistunut toimissaan viimevuosina hyvin. Taloudellinen tulos on ollut hyvä yleiseen kuntatalouteen nähden. Onnistumisen edellytyksenä on ollut se, että poliittinen johto on toiminut erinomaisesti ja vaalinut kuntapäättäjien, virkamiesjohdon sekä henkilöstön keskinäistä yhteistyötä. Organisaation eri osat ovat saaneet paljon myös valtakunnallista tunnustusta. Kajaanissa on Suomen parasta toisen asteen koulutusta sekä ammattikorkeakoulutusta. Kajaanilainen varhaiskasvatus on menestynyt erinomaisesti Eurooppalaisessa laadun vertailussa. Perusopetuksessa kehittämistyö on ollut toimivaa ja eteenpäin suuntautuvaa. Hyvään oloon ei kuitenkaan saa tuudittautua. Joka alueella on ponnisteltava jatkuvasti. Tärkeää on, että ymmärretään realiteetit, jotka vaikuttavat kuntien talouteen mutta niihin ei ripustauduta surkuttelemaan vaan osataan tehdä tästä näkökulmasta käsin oikeita valintoja ja päätöksiä. Näillä mennään!


Linkkejä
Hyvällä johtajalla on nämä viisi ominaisuutta.

Millainen hyvä esimies on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan?

Hyvä johtaja - Hyvejohtajuus.fi

Google löysi hyvän johtajan kahdeksan ominaisuutta

4 merkkiä - näistä tunnistat heikon johtajan


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti