torstai 11. joulukuuta 2014

Kajaaniin valmistuu uusi koulu, päiväkoti ja kirjasto vuonna 2017

Havainnekuva monitoimitalon ensimmäisestä kerroksesta
Vihreä osa on uusi liikuntasali. Pääsisäänkäynti, ruokala-aula
sekä kirjasto ovat liikuntasalia vastapäätä (vasemmalla)
Kajaanin kaupunginvaltuusto päätti 8.12.14 talousarvion vuodelle 2015 ja suunnitelmavuosille 2016 - 2017. Talousarvion yhteydessä päätettiin yksimielisesti, että Lehtikankaan kaupunginosaan rakennetaan uusi monitoimitalo. Rakennettavan monitoimitalon laajuus on noin 10 000 m2. Hankkeen kustannusarvio on noin 24 miljoonaa euroa. Rakentaminen aloitetaan ensi keväänä. Lehtikankaan kaupunginosassa asuu noin 10 000 ihmistä. Oppilaita alueella on ennusteen mukaan noin 1 000 lasta 2020-luvun alkuun saakka.

Monitoimitalo rakentuu seuraavista osista:

  • Peruskoulu lk. 1-9 (750 oppilasta), erityisen tuen luokat harjaantumisopetuksesta alkaen (noin 16 miljoonaa euroa / 7 000 m2)
  • Päiväkoti (noin 100 lasta) pidennetyllä aukioloajalla (noin 2 miljoonaa euroa / 1 000 m2)
  • Kirjasto (noin 400 000 euroa  / 250 m2)
  • Tuotantokeittiö (noin 4 miljoonaa euroa 1 500 m2)
  • Nuorisotyön tilat sijaitsevat vanhan liikuntasalin yhteydessä.
Liikuntasaleja kouluun tulee kaksi. Molemmat salit ovat 600 m2 laajuudeltaan. Toinen saleista on vanha, joka peruskorjataan. Vanha liikuntasali on välittömässä koulun yhteydessä, josta on suora kulkuyhteys uuteen liikuntasaliin. Koulu rakennetaan nykyisen urheilukentän alueelle. Uusi urheilukenttä rakennetaan vanhan liikuntasalin yhteyteen.


Hankkeen perusteet

Havainnekuva pääaulasta
Hanketta on suunniteltu ja työstetty jo vuodesta 2012 alkaen. Rakennusurakan tarjouspyyntö sekä tekninen aineisto valmistuvat heti vuoden 2015 alkuun mennessä.

Uusi kiinteistö korvaa alueen kaksi heikkokuntoista koulua (Hauholan koulu, Lehtikankaan koulu). Vanhat koulukiinteistöt toimivat siirtotiloina rakennustöiden ajan. Oppilaat siirtyvät uuteen kouluun 2017, jonka jälkeen vanhat koulut puretaan. Soidinsuon koulu jää alueen toiseksi kouluksi. Soidinsuolla tulee vuodesta 2017 alkaen toimimaan luokat 1-6 ja oppilasmäärä tulee olemaan noin 300 oppilasta.

Monitoimitalon sekä uuden kiinteistön rakentamisen kautta neliötehokkuus kasvaa noin 3 000 m2 nykytilanteeseen nähden. Vanhojen koulukiinteistöjen korjausaste on heikko. Kahden koulukiinteistön peruskorjausarvio siirtotiloineen olisi lähellä 20 miljoonaa euroa. Peruskorjaushankkeena investointi pitäisi jakaa vähintään neljälle vuodelle. Uutta rakentamalla koulutilat valmistuvat kahteen vuoteen, eikä rakentamisen ajaksi tarvita massiivisia siirtotilaratkaisuja. Vanhat kiinteistöt puretaan uudisrakennuksen valmistuttua, jollei kaupungilla ole tarpeita väliaikaisille siirtotiloille.


Havainnekuva kirjastosta
Hankkeen johtaminen

Hanketta johtaa Kajaanin ympäristötekninen toimiala (Jari Pietarila). Uuden monitoimitalon rehtorina tulee toimimaan Arto Koskivirta ja hän johtaa sivistystoimen suunnittelutyötä hankkeessa. Alueen koulut tekevät tiivistä yhteistyötä hankkeen suunnittelu- ja rakennusvaiheessa.

Hankkeen arkkitehtisuunnittelusta on vastannut alt arkkitehdit Oy Oulusta.

Lehtikankaan koulut tekevät tiivistä yhteistyötä yhtenäisen perusopetuksen kulttuurin muodostamiseksi alueelle. Uuden opetussuunnitelman laadinta tukee yhtenäisen toimintakulttuurin kehittämistä.Havainnekuva monitoimitalon toisesta kerroksesta. Pääsisäänkäynti on keskellä, jonka vasemmalla puolella kirjasto. Päiväkoti sijoittuu oikealle pääsisäänkäyntiin nähden. Vihreä takaosa on liikuntasali. Vaalea laaja alue on tuotantokeittiön osuutta.

Pääsisäänkäynti.
Välituntipihat rakennetaan eri-ikäisten oppilaiden tarpeet huomioiden kiinteistön "takapihalle" ja sivulle.
Kirjasto sijaitsee heti skeittaripojan takana.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti