sunnuntai 25. tammikuuta 2015

Hyvinvointia kulttuurista - Vapaa pääsy museoihin edistää kuntalaisten hyvinvointia

Piipahdin tänään iltapäivästä Kainuun Museossa. Kajaanin taidemuseoon sekä Kainuun Museoon on nyt helppo mennä - museoihin pääsee sisään pääsymaksutta. Olen toki usein muulloinkin museossa vieraillut mutta nyt huomasin ilokseni, että siellä oli vilinää! Ihmiset olivat lähteneet viettämään sunnuntai-iltapäivää museon kokoelmiin perehtyen. Myös museoiden johtajat ovat todenneet, että alkuvuosi näyttää innostaneen ihmiset käymään museoissamme huomattavasti aiempaa aktiivisemmin.

Kajaanin sivistyslautakunta päätti syksyllä 2014 osana sivistystoimen talousarviota museoiden vapaa pääsystä, jota kokeillaan kahden vuoden ajan ja arvioidaan sitten käytänteen jatkuminen. Muutoksella ei ole merkitystä tulojen heikkenemiseen, koska aiempi pääsymaksu on ollut erittäin marginaalinen, parin euron luokkaa.Kuva Kainuun Museo

Sivistystä ja hyvinvointia - kulttuurin kolmas tehtävä

Museotoiminta tukee kirjastolaitoksen tavoin sivistyksen kasvua yhteiskunnassa. Jotta voi ymmärtää niin nykyisyyttä kuin tulevaisuuttakin, on tunnettava historiansa. Museot taltioivat ihmisen identiteetin kehittymisen kannalta tärkeää paikallista ja alueellista (Kajaanin ja Kainuun kohdalla maakunnallista) esine- ja taidekulttuuria. Ne toimivat kaikille ihmisille "kosketeltavissa" ja koettavissa olevan historian sekä identiteetin kehittymisen peilinä. Tämän ihmiselle ja yhteisölle merkityksellisen kokemustiedon pariin jokaisella tulee olla mahdollisuus päästä ja sivistystoimen so. museoitten tehtävänä on kannustaa ihmisiä käyttämään palveluja aktiivisesti.

Kulttuurin "kolmas" tehtävä on ihmisten osallisuuden sekä hyvinvoinnin edistäminen. Edellä kuvattu identiteettiä tukeva merkitys kulttuuritoiminnan äärellä tarjoaa mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen sekä itseilmaisun kokemiseen eri tavoin. Museoitten vapaa pääsyssä toteutuvat molemmat tekijät. Identiteetin kehitys sekä itseilmaisun kokemisen mahdollisuus tukevat keskeisellä tavalla ihmisen itsetuntemusta ja sitä kautta myös psyykkistä hyvinvointia. Olemme suunnitelleet toimialamme kulttuuritoimijoiden kanssa, että tulevaisuudessa kehitetään työtapoja, jotka konkreettisesti edistävät hyvinvoinnin edistämistä sekä kulttuuripalvelujen käyttöä. Esimerkkeinä hyvinvointia edistävästä toiminnasta voivat toimia muun muassa:

  • Edellä kuvattu museoitten vapaa pääsy
  • Järjestöjen sekä julkisten kulttuuripalvelujen yhteistyö esimerkiksi ikäihmisten liikuttamiseksi - sauvakävellen päiväsaikaiseen konserttiin tai museovierailulle (suunnitteilla)
  • Mahdollistetaan tukea kasvuunsa tarvitseville lapsille ja heidän perheilleen harrastusmahdollisuudet kulttuurin sekä liikunnan parissa kunnan tukemana ja ohjattuna 
  • Kulttuurireseptit, jollainen on tällä hetkellä käytössä Kajaanin kaupunginteatterissa
  • Kulttuurikummitoiminta, jolla madalletaan ihmisten osallistumisen kynnystä tulla kulttuuripalvelujen pariin (suunnitteilla)
  • Kulttuuripolkutoiminta eli kulttuurikasvatus ja yhteistyö koulujen ja päiväkotien sekä kulttuuritoimijoitten kesken
Kuva Kajaanin taidemuseo
Kannustan ihmisiä virkistäytymään ja käyttämään oman kaupunkinsa kulttuuripalveluja. Vähän samaan tapaan kuin liikunnassa, jossa 20 minuuttia päivässä riittää, niin kulttuurissa vierailu museoon tai konsertissa käynti pari kertaa kuukaudessa riittää. Ja jos mahdollista, niin kaveri tai perheenjäsen mukaan!


Kajaanin museot muuttuivat ilmaisiksi - Kainuun Sanomat


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti