tiistai 6. tammikuuta 2015

Uusi vuosi ja uudet-vanhat kujeet OSA 2 - lähtimiä vuoteen 2015 opetuksen, kasvatuksen ja kulttuurin saralla

Haasteita ei voiteta ruikuttamalla - ei siis valiteta vaan kehitetään!

Käsillä oleva vuosi näyttäytyy Kajaanin kaupungin sivistystoimelle talousarvion näkökulmasta haasteellisena mutta ennen kaikkea mahdollisuutena, toiminnallisesti uutta luovana. Oman haasteensa toiminnoille asettaa talous mutta tämä on asia, jonka kanssa on vain elettävä ja kehitettävä toimintoja taloudellisesti kannattaviksi. Haaste on sama kaikilla ympäri maan. Näitä haasteita ei voiteta ruikuttamalla.

Kajaanin sivistystoimen palvelut (varhaiskasvatus, perusopetus, kulttuuri, liikunta- ja nuorisopalvelut) toimivat taloudellisesti tehokkaasti. Talousarvion laadinnan yhteydessä on todettu, että säästöjä ei ole viisasta hakea palveluja karsimalla, eikä tämä enää onnistuisikaan ilman että palvelutasoa lasketaan selkeästi tai palvelu lakkautettaisiin kokonaan. Kuntalaisten hyvinvoinnin sekä alueen vetovoimaisuuden turvaamisen kannalta on kehitettävä tuottavuutta, panostettava viime vuonna päätetyn kaupunkistrategian mukaisesti mm. ennaltaehkäisevään ja omaehtoista hyvinvointia edistävään työhön sekä pyrkiä konkreetein toimenpitein edistämään työntekijöiden hyvinvointia. Palveluverkkoa on jatkuvasti arvioita ja pystyttävä tekemään siinä tarvittaessa tarpeelliset muutokset. Kajaanin tulevaisuus näyttää lapsimäärin nähden valoisalta

Varhaiskasvatuksessa lasten määrä näyttää kasvavan edelleen, mikä on positiivista. Haasteellista on, että päivähoitolain uudistaminen näyttäisi lisäävän tilojen sekä henkilöstön tarvetta. Toivottavasti valtionosuudet seuraavat lainsäädännön uudistuksen mukana... On hyvä tiedostaa, että Kajaanissa varhaiskasvatuksen palvelujen piirissä lasten määrä kasvoi vuosien 2009 - 2012 välillä  noin 100 lasta per vuosi. Nyt kasvu on hieman hidastunut mutta pysynyt edelleen positiivisena. Syntyvyys on vakiintunut viimevuosien aikana Kajaanissa 420 - 450 lapsen tasolle. Kouluun tulevat ikäluokat eivät ole heitelleet mahdottomasti syntyneisiin nähden. Perusopetuksen oppilasmäärä onkin Kajaanissa oppilasennusteen mukaan kasvaa vuoteen 2018 noin 150 lapsella. Koulutilat ovat tiukassa käytössä ja investointitarpeet ovat kohtuullisen suuret vaikka Kajaanissa onkin panostettu viimevuosina ansiokkaasti peruskoulujen peruskorjauksiin. 

Kulttuurin sekä liikunta- ja nuorisopalvelujen palvelut ovat määritetty pidettäväksi nykyisellä tasollaan. Nämä palvelut ovat keskeisiä mielekkään ja hyvinvointia edistävän arjen näkökulmista. Kajaanissa liikunnan, musiikin sekä taiteen harrastamisen mahdollisuudet ovatkin erinomaiset. Palveluja on riittävästi eri-ikäisille ihmisille, ne ovat nopeasti saavutettavissa ja kohtuuhintaisia. Vapaa-ajan palvelut ovat keskeisessä roolissa myös kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä. Ne tarjoavat mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen, itsensä toteuttamiseen ja ilmaisuun sekä harrastamiseen.

Seuraavassa muutamia keskeisiä tapahtumia Kajaanin sivistystoimen eri tulosalueilla vuodelle 2015. Toimialalle asetut tavoitteet ovat tarkemmin luettavissa vuoden 2015 talousarviosta:
  • Esi- ja perusopetuksen kuntakohtainen opetussuunnitelmatyö aloitetaan valtakunnallisten perusteiden pohjalta. Kainuussa tehdään opetussuunnitelmaa yhdeksän kunnan yhteistyönä ja tähän työhön on valmistauduttu erittäin hyvin.
  • Hauhola-Lehtikankaan uuden koulun / monitoimitalon rakennustyöt alkavat huhti-maaliskuussa 2015. 
  • Liikuntapalvelut kehitetään yhdeksi kokonaisuudeksi yhteistyössä ympäristöteknisen toimialan kanssa. Tavoitteena on, että uusi yhteinen liikuntapalvelut tulosalue / -yksikkö aloittaa vuoden 2016 alusta.
  • Kouluverkkoselvitys päivitetään erityisesti investointitarpeiden näkökulmasta. Myös varhaiskasvatukseen laaditaan päiväkotiverkkoselvitys, jossa investointien, päivähoitolain sekä HauLe-hankkeen yhteyteen rakennettavan päiväkodin näkökulmista arvioidaan päiväkotien kehittämistarpeet.
  • Oppilashuoltotyötä kehitetään tukemalla olemassa olevilla vapaa-ajan palveluilla (kulttuuri- ja liikuntapalvelut) perheitten hyvinvointia. Toiminta alkaa helmikuussa 2015.
  • Työhyvinvointia edistäviä käytänteitä kehitetään yhteistyössä muiden toimialojen kanssa. Kehitystyö on aloitettu syksyllä 2014 ja jatkuu kuluvan kevään aikana. Konkreetteja käytänteitä saadaan kuulla loppukeväästä.
  • Nuorisotyössä valmistellaan yhteistyössä te-keskuksen sekä sote-kuntayhtymän kanssa nuorten kynnyksetöntä palvelumallia (vrt. Byströmin malli Oulussa).
  • Kajaanin kaupungin kulttuuristrategia päivitetään vastaamaan uudistettua kaupunkistrategiaa.
  • Viestintää palvelujen järjestämisestä kehitetään yhteistyössä muiden toimialojen kanssa (ks. KAS-lehti).
Yhteistyötä, yksituumaisuutta, huumoria sekä luottamusta vaalien menestymme myös vuonna 2015. 
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti