maanantai 5. tammikuuta 2015

Uusi vuosi ja uudet-vanhat kujeet: Koulunkäynti sujuu kun...


Joululoma on lomittu. Uuteen vuoteen on hyvä startata uusin voimin. Käsillä olevaan vuodenaikaan sisältyy kaksi kuun syntymää - iso ja pikkutammi. Tammella tarkoitetaan vanhastaan joko keskipuuta tai napaa. Tammikuu on perinteisesti ollut myös rakennus- tai tarvepuiden hakkuukautta, koska tammikuussa kaadettu puu ei halkeile, ei homehdu eikä lahoa. Säiden puolesta sateinen tammikuu tietää sateita heinäkuulle tai vastaavasti kirkkaat kelit tietävät kirkasta heinäkuuta. Toisaalta vuodenvaihteen sumuinen aamu enteilee kylmää heinäkuuksi...
Kävipä säiden puolesta miten vain, ovat uusi vuosi ja uusi lukukausi aina uusi mahdollisuus. Isommittakin lupauksitta tähän mahdollisuuteen kannatta tarttua ja pyrkiä tekemään asiat vähintään yhtä hyvin kuin menneenä vuonna. Lapsuus ja nuoruus ovat aikaa, jota ei koskaan saa takaisin, ja jota on tämän vuoksi pyrittävä tukemaan parhaalla mahdollisella tavalla. Seuraavassa lyhyt - osalle ehkä jo tuttukin - listaus sitä, mitä kouluissa ja kotona tulee huomioida, jotta lapsen koulutyö olisi mahdollisimman mielekästä ja turvallista aikaa:
  1. Osoitamme sanoin ja teoin, että lapsi on hyväksytty juuri sellaisenaan jollaiseksi hän on sattunut joskus tähän maailmaan syntymään.
  2. Olemme myönteisellä tavalla ja aktiivisesti kiinnostuneita lapsen koulunkäynnistä ja arjesta yleensä. 
  3. Tiedämme, että opettaja huolehtii hyvästä opetuksesta, ja vanhemmat / vanhempi huolehtii siitä, että lapsi tekee läksynsä ja tulee kouluun ajoissa.
  4. Muistamme, että arvosanat eivät kerro koko totuutta osaamisesta ja koulumenestyksestä – se riittää, kun on yrittänyt parhaansa ja kukin tiedostaa myös itse tämän.
  5. Huolehdimme lapselle turvallisen, selkeän ja ennustettavan päivärytmin koulussa ja kotona.
  6. Muistamme, että opettajat tekevät työtään lapsen parasta ajatellen ja tiedämme, että vanhemmat tukevat lasta erilaisissa elämäntilanteissa.
  7. Koti ja koulu puhaltavat yhteiseen kasvun hiileen – eivät yhteiseen kynttilään.
  8. Vastuullisuuden ja vapauden määrä kasvavat asteittain lapsen kasvaessa ja samalla muistamme, että vaikka nuori näyttäytyy ulkoisesti omillaan toimeentulevalta, mieli on pitkään lapsen mieli ja nuoren ei tule elää aikuisten maailmassa. 
  9. Koulun arjessa raivataan ja myös annetaan reilusti aikaa iloiselle yhdessä tekemiselle ja siten kehitetään kouluun luottamuksen ja suvaitsevaisuuden henkeä.
  10. Tiedämme, että keskeneräisyydessä ja vajavaisessa piilee voimaa ja mahdollisuus, jota valmiissa ja täydellisessä ei enää ole. Tätä arvostamme.


Luotan siihen, että jokainen vanhempi haluaa oman lapsen koulunkäynnin olevan sujuvaa. Luotan myös siihen, että jokainen opettaja haluaa oppilaidensa oppivan, viihtyvän ja kokevan olonsa turvalliseksi koulussa. Lapsen mielekkään koulunkäynnin perusta on kodin ja koulun sujuvassa yhteistyössä – toistensa kuuntelemisessa ja arvostamisessa. On muistettava, että lapsi on riippuvainen monessa suhteessa vanhemmistaan. Lapsi heijastelee esimerkiksi tunteissaan pitkälle vanhempiensa tunteita. Kodin arvot ja vanhempien osoittama arvostus koulua kohtaan heijastuvat parhaimmillaan positiivisena asennoitumisena sekä korkeana motivaationa koulutyötä kohtaan. Opetuksessa on tärkeää, että opettaja hyväksyy erilaiset oppijat sekä oppimistarpeet ja huomioi tämän vaihtelevin opetusmuodoin. Niin puuduttava pänttääminen kuin koulutyötä elävöittävät yhteiset juhlat tai projektit kuuluvat mielekkään koulutyön rakentamiseen. Motivaatiomme perusta on viimekädessä yhteisömme arvomaailmassa. Kun me aikuiset kunnioitamme toisiamme, pyrimme toimimaan oikeuden- ja totuudenmukaisesti, arvioimme asioita oman arvostelukykymme puitteissa – toisten mielipiteistä riippumatta ja teemme omat työmme täydellä antaumuksella, niin ohjaamme lapsiamme arvoperustaan, joka kantaa jokaista elämässään omien taipumustensa asettamissa puitteissa.


Hyvää alkanutta kevättä koteihin ja kouluihin!

PS. OPS-työ alkaa ja ohjaa koulujen arkea voimallisesti seuraavat pari vuotta. Suosittelen käymään seuraavilla blogisivuilla ja tutustumaan uuden opsin laadintaan:

Martti Hellström: OPS 2016 tulee  - oletko valmis?
Leena Pöntynen: Opsia etsimässä


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti