torstai 5. helmikuuta 2015

Helmikuussa kaupunki herää tanssiin - Kajaani Tanssii 2015

Liekeissä

Päätoimittaja Markus Pirttijoki ja tanssiparina Minna Palokangas
Kajaani on kulttuurin ja tanssin kaupunki. Tanssi elää vahvasti osana kajaanilaisten arkea ja se on kerännyt jo vuosikymmeniä tanssin pariin eri ikäisiä harrastajia. Huomionarvoista on, että tanssia harrastavien poikien määrä on ollut suhteellisen suuri.

Kajaani herää tanssiin, kun Kajaani Tanssii -tapahtuma täyttää helmikuun ensimmäisenä viikonloppuna jo 24. kerran Kaukametsän kongressi- ja kulttuurikeskuksen. Tapahtuma järjestettiin alkujaan kajaanilaisten tanssiyhteisöjen yhteiseksi tapahtumaksi. Tanssin harrastajat keräsivät voimat, varat ja lahjakkuudet yhteen ja lumisen sydäntalven iloksi saatiin järjestettyä tanssin täyteinen viikonloppu. Kajaani Tanssii -tapahtuma tuo nykyisin satoja nuoria lahjakkuuksia sekä yleisöä viikonlopun koreografiakatselmukseen. Tapahtumassa olemme saaneet nähdä vuosien mittaan loistavia kotimaisia ja kansainvälisiä tanssiesityksistä. Vierailijoiden kautta Kajaanista on lähtenyt positiivinen viesti ympäri maan ”mainiosta tanssikaupungistamme".

 
Chicago
Kajaanin asemaan tunnettuna tanssipaikkakuntana ovat vaikuttaneet myös lähes 40-vuotiaan Kajaanin Tanssiteatterin ja musiikkiopiston yhteistyö, sekä Routa-tuotannon perustaminen ja sen kuuluminen Pohjoisen tanssin aluekeskukseen. Tanssin eteen on tehty vuosien varrella lisäksi valtavasti vapaaehtoistyötä, jonka pontimena on ollut ”tanssin ilo”.

Kaikkiaan tanssi on tuonut Kajaaniin positiivista mainetta, rahoitusta toiminnan kehittämiseksi ja sitä kautta myös tanssinalan työpaikkoja kaupunkiimme. Iso kiitos tästä kuuluu viimekädessä tanssin lukuisille harrastajille, jotka ovat äänestäneet kirjaimellisesti sanottuna jaloillaan, valitsemalla tanssin osaksi elämäänsä.


Luovuus on yhteisön kehittymisen voimavara

Normien rajoilla
Ajan henki on kiireinen ja suorittava sekä osaamista ja menestystä arvostava. Moni ihminen kokee elämän stressaavana ja tunne-elämän kirjo yksipuolistuu helposti. Mitä voivat osaaminen tai tietäminen olla ilman tasapainoista tunne-elämää? Haluankin painottaa tunteen merkitystä ihmisen tietämisen ja taitamisen perustana ja viimekädessä itsetietoisuuden rakentumisessa. Kokonaisuutena voidaan puhua luovuudesta. Vain persoonallisen itsetietoisuuden välityksellä ihminen kykenee tarkastelemaan maailmaa riittävän objektiivisesti luodakseen jotain uutta. Itsetietoisuuden kehittyminen edellyttää rauhaa ja yksilön mahdollisuuksia toteuttaa itseään kokien maailmaa monipuolisesti kehon, kielen ja mielen kautta. Taiteen eri muodot ja niiden nauttiminen mahdollistavat tämän. Ihmiselle tarjotaan taiteen kokemisen kautta oman olemuksellisuuden mukainen osaamisen kehittäminen, oman paikkansa löytäminen, ihmisen kokonaisvaltainen kasvu. 

Ihmisen luovuus on yhteiskunnan menestymisen perusvoima. Luovuudelle on annettava tilaa ja mahdollisuuksia kukoistaa. Tanssi yhtenä kajaanilaisena kulttuurisena vahvuutena on kannattava panostus tulevaisuuteen muiden taidemuotojen ohella. Näenkin, että kulttuurin merkitys yhteiskunnassa tulee vahvistumaan vaikka markkinatalouden mittaustavat eivät aina suosi kulttuurin ihmisen kasvua tukevia ja usein hitaasti ilmeneviä tuloksia.

Käykää tutustumassa tanssiviikon ja -viikonlopun tarjontaan!


Kajaanin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Marjatta Immonen
ja tanssiparina Martti Komulainen


Linkkejä:
Normien rajoilla mukaan Uusiin tansseihin - Kainuun Sanomat 21.1.2015Ei kommentteja:

Lähetä kommentti