tiistai 24. maaliskuuta 2015

Johtaja somessa - Twitter vai Facebook vai LinkedIn... some-sovellusten käytön arviointia?

Sosiaalisen median käyttökokemusta johtamistyön näkökulmasta on takana nyt huikeat puoli vuotta! Ajallisesti tämä on vaatimaton mutta toiminnallisesti mielenkiintoinen kokemus. Koska kokemus on verevä, koen että sitä on hyvä dokumentoida ja jakaa toisille.

Avasin lokakuussa 2014 Twitter-tilin ja marraskuun alkajaisiksi aloitin blogin kirjoittamisen. Kirjoitin somen käytön aloituskokemuksesta myös pari blogitekstiä:
  1. Johtaja somessa - miltä ensiaskeleet tuntuvat?
  2. Johtaja somessa - Onko blogin kirjoittamisesta mitään hyötyä johtamiselle?
Utelias kun olen, en ole tyytynyt viisaampien varoituksista huolimatta hallittuun parin kanavan käyttöön vaan: 
  1. Aktivoin jäissä oleen Facebook-tilini joululomalla (käyttö lähes päivittäin)
  2. Avasin LinkedIn -tilin joulukuussa 2014 (käyttö muutamia kertoja kuukaudessa)
  3. Avasin SlideShare -tilin joulukuussa 2014 (käyttö harvakseltaan)
  4. Liityin Yammeriin kutsusta vuodenvaihteessa (käyttö vähemmän kuin kerran kuukaudessa)
  5. Avasin Instagram -tilin tammikuussa 2015 (käyttö muutamia kertoja kuukaudessa)
  6. Avasin Pinterest -tilin helmikuussa 2015 (käyttö muutamia kertoja kuukaudessa)
Kirjoitan seuraavassa lyhyet arviot näistä sovelluksista erityisesti johtamistyön näkökulmasta. Annan välineille tähtiä # - # # # # #, riippuen kokemuksestani välineen hyödyllisyydestä sekä käytettävyydestä johtamistyössä.

Blogger 
Blogin kirjoittaminen on hyvä kanava oman/organisaation viestin välittämiseen. Blogi mahdollistaa myös tietovarannon kartuttamisen ja tiedon näkyväksi tekemisen. Blogin avulla johtaja pystyy tuotteistamaan ajatteluaan.  Sisällön tuottaminen vaatii viitseliäisyyttä mutta sen luonnetta pystyy rajaamaan ja muovaamaan "itsensä näköiseksi". Blogin teemasisältö on hyvä pitää suhteellisen rajattuna. Itselläni tämä on haasteellista, koska oma toimiala on laaja sisältäen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, kulttuurin sekä liikunnan ja nuorisotyön asiat, talous ja johtaminen huomioiden.

Olen huomannut, että ihmiset lukevat mieluiten blogia, jossa asiat ovat ilmaistu tiiviisti ja sisältöä havainnollistetaan kuvin, kuvioin sekä luetteloin. Blogin markkinointi on tehokasta Twitterin sekä Facebookin kautta. Blogin perustaminen on erittäin yksinkertainen toimenpide. Ulkoasun tuunaaminen vaatisi jonkin verran kokemusta sekä esteettistä viestintäsilmää. Netistä löytyy hyviä ohjeita blogielementtien koodin tuottamiseen, jonka avulla mm. Twitter -seinän liittäminen osaksi blogia onnistuu vaivatta. Blogger toiminee myös videoblogin teossa, jonka merkitys näyttäisi kasvavan sosiaalisessa mediassa.

Käytettävyys: # # # #
Hyödyllisyys johtamisen kannalta: # # # # #
Yleisarvosana: # # # # #
Erityishuomio: Helppo käyttöönotto ja ketterä päivitys


Twitter
Twitter on tehokas väline ajankohtaisten uutisten seurantaan sekä oman näkemyksen tai viestin välittämiseen. Twitterin uutisvirrasta löytää tietoa ja sivustoja, joita ei todennäköisesti pelkän oman googlettamisen varassa olisi koskaan löytänyt. 140 merkin tekstiala voi tuntua rajoittavalta mutta se on yllättävän tehokas viestinnällisesti. Osa twittervirran viesteistä on sisällöltään epäselviä, mikä voi tuntua hämmentävältä aloittajasta - mitä nämä kaikki tekstit ja kuvat tarkoittavat? Se ketä seuraat, vaikuttaa paljon uutisvirran sisältöön, joten ihan jokaisen seuraajan takaisin seuraaminen ei ole mielekästä. Toisaalta sosiaalinen toiminta edellyttää vastavuoroisuutta ja etenkin aktiivisia (oman alan) twiittaajia on mielestäni kohteliasta seurata takaisin vaikka seuraaminen ei ole "kaveripyyntö". Kuvat kiinnostavat selväsi myös Twitterissä ihmisiä. Twitter kulkee hyvin taskussa eli mobiiliversio on kaikin puolin toimiva.

Mielestäni jokaisen johtajan tulisi seurata vähintään muutamaa oman alansa twiittaavaa asiantuntijaa, eri maakuntien ja alueiden sanomalehtiä sekä Ylen maakuntaradioitten uutisvirtaa vaikka itse ei muutoin Twitteriä käyttäisikään.

Käytettävyys: # # # # #
Hyödyllisyys johtamisen kannalta: # # # # #
Yleisarvosana: # # # # #
Erityishuomio: Sujuvaa ja nopeaa viestintää sekä tiedon hankintaa


Facebook
Facebookin paras ominaisuus ovat erilaiset teemaryhmät. Viestin laajuudessa voisi olla rajoite vaikka valtaosa viesteistä onkin maltillisia laajuudeltaan. Facebookin käyttö syö paljon aikaa, jos heittäytyy mukaan aktiiviseen keskusteluun. Ammatilliseen viestintään ja ajatusten / uutisten vaihtoon Twitter on ketteryydessään huomattavasti parempi väline. Ammatillisessa käyttömielessä Facebook ei ole mielestäni toimiva väline, koska sen asiasisältö on kevyempi ja liian monipolvinen verrattuna esimerkiksi Twitterin. Jossain yhteydessä törmää myös keskustelusävyihin ja sanamuotoihin, joita ihmiset eivät normaalissa kasvokkain tapahtuvassa vuorovaikutuksessa toisilleen heittelisi. Mobiilissa Facebookin selaaminen toimii kohtuullisesti mutta viestien kirjoittaminen on hidasta.

Käytettävyys: # # #
Hyödyllisyys johtamisen kannalta: # # #
Yleisarvosana: # # #
Erityishuomio: Tavoittaa hyvin ihmiset mutta on aikasyöppö ja kömpelö Twitterin rinnalla


LinkedIn
LinkedIn on sisällöltään Facebookkia asiallisempi mutta samalla asiasisältö on liian monipolvinen. En ole löytänyt tai keksinyt kohtuullisen vähäisen käytön vuoksi suodatinta, miten tuota monipolvisuutta voisi kontrolloida. Sisällön seuranta on tämän vuoksi epämotivoivaa. Uusien kontaktien hankinta on helppoa. Mobiilikäyttö on ainakin Samsungilla ja Nokialla ollut hankalaa ja käyttöliittymä eroaa logiikaltaan tietokoneen näkymään nähden merkittävällä tavalla. Esimerkiksi sisällön lisääminen mobiililla on hankalaa.

Jos uutisvirtaa pystyy suodattamaan ja mobiilikäyttöä saamaan sujuvammaksi, muodostuu LinkedInistä hyvä väline Twitterin rinnalle johtamisen, viestinnän sekä verkostoitumisen tueksi. Jatkan harjoituksia ja oletan, että tämän sovelluksen merkitys kasvaa tulevaisuudessa.

Käytettävyys: # #
Hyödyllisyys johtamisen kannalta: # # #
Yleisarvosana: # #
Erityishuomio: Asiakeskeinen ja hyvä mahdollisuus johtajan verkostoitumisen tueksi

Instagram
Instagram tuntuu Twitterin velipuolelta. Hyvä väline välittää kuvatunnelmia eri paikoista ja tapahtumista. En ole ymmärtänyt tämän sovelluksen hyötyä, koska Twitterin kautta pystyy samantyyppiseen tilannekuvan jakamiseen. Jos kuvan yhteyteen kirjoitetaan liikaa tekstiä, häviää kuvan merkitys. Sovellus on erittäin hyvä kuvalukutaidon kehittäjä. Tämän taidon merkitys on kuvallisessa maailmassa kasvava ja yksi keskeinen lukutaidon ja viestinnän osa-alue. Tuntuma on, että sovellus on enemmän nuorten suosima mutta varttuneempikin väki näyttää ainakin aloittelevan median käyttöä. Johtamisen kannalta sovelluksella ei ole merkitystä.

Käytettävyys: # # # #
Hyödyllisyys johtamisen kannalta: #
Yleisarvosana: # #
Erityishuomio: Kuvalukutaidon kehittäjä. Vapaa-ajalla hyvä väline.


Yammer
Tämä sovellus on jäänyt mysteeriksi toimivuutensa sekä merkityksensä osalta. Sovellukseen on helppo tehdä esimerkiksi työyhteisökohtaiset ryhmät mutta esimerkiksi kännykällä käytettäessä sovellus ei ilmoita saapuneista viesteistä vaan ilmoitukset saapuvat - sähköpostiin... Tuntuu, että niin paljoa "juttua" työyhteisöstä, jossa ihmiset tapaavat toisiaan päivän aikaan eri yhteyksissä, ei ole siihen, että sitä kannattaisi välittää Yammer-sovelluksen kautta. Ajaako esimerkiksi WhatsApp saman asian kettärämmin? Sovelluksen ulkoasu on myös vaikea, ja toisin kuin Twitterissä tai Facebookissa, liikkuminen toiminnosta toiseen on kömpelöä. Mutta en tule vielä tämän sovelluksen osalta luovuttamaan. Sovelluksen käytöstä olisi hyvä kuulla ohjeita ja kokemuksia kokeneemmilta käyttäjiltä, jolloin ymmärrys sovelluksen hyötyihin saattaisi avautua.

Käytettävyys: #
Hyödyllisyys johtamisen kannalta: #
Yleisarvosana: #
Erityishuomio: Mahdollisuus organisaation sisäisen arkiviestinnän hoitamiseen?


Pinterest
Tämän sovelluksen käyttö on jäänyt kohdaltani vähäiseksi, koska kokemus sen hyödynnettävyydessä työssäni on vähäinen. Sovellus toiminee paremmin vaikkapa opettajien ideapankkina tai harrastustoiminnan tukena. Käytettävyys on hankala ja vaatisi oman aikansa, jotta sovelluksen logiikan ja merkityksen ymmärtäisi nykyistä kirkkaammin.

Käytettävyys: #
Hyödyllisyys johtamisen kannalta: #
Yleisarvosana: #
Erityishuomio: Ei ole johtamisen kannalta aiheellinen sovellus mutta esimerkiksi opetuksen suunnittelun tukena varmasti tarpeellinen


SlideShare
Tätä käytän lähinnä eri asiantuntijoiden esitysten selailuun. Sovelluksen käytön pitäisi olla mobiilina helpompi. Tietokoneella toimii hyvin. Erinomainen tiedonjakamisen väline blogin rinnalla.

Käytettävyys: # # #
Hyödyllisyys johtamisen kannalta: # # # #
Yleisarvosana: # # # #
Erityishuomio: Hyvä tiedon ja osaamisen jakamisen välineLopuksi
Somen mahdollisuudet kehittää työtä ovat ilmeiset. Johtamisen näkökulmasta työyhteisön toimintojen ja työn näkyväksi tekeminen sekä viestintä ovat keskiössä. Hiljaisten signaalien kuuleminen tapahtuu vain aktiivisesti ihmisten ajatuksia sekä uutisvirtaa seuraamalla. Myös palaute siitä, että johtajana on aktiivisesti sosiaalisessa mediassa kuuntelemassa ihmisiä, tarvittaessa kommentoimassa työhönsä liittyviä asioita sekä kertomassa näkemyksistään keskusteltavista asioita, on ollut pääosin myönteistä.

Yllä kuvaamani arvio on subjektiivinen kokemus sovellusten käytettävyydestä ja hyödystä. Jokainen valitsee, arvioi ja käyttää some-sovelluksia omien mieltymysten sekä tarpeiden mukaisesti. Monen median käyttö yhtäaikaisesti on raskasta. Kuten monet asiantuntijat ovat todenneet, on syytä keskittyä parin median aktiiviseen käyttöön. Twitter on ylläkuvatuista välineistä käyttökelpoisin. Facebookia on hyvä käyttää, koska sen käyttö on laajaa ja sen kautta tavoittaa viestinnällisesti paljon mm. oman paikkakunnan asukkaita.

Kannustan ihmisiä käyttämään rohkeasti sosiaalista mediaa. Omasin ennen someen siirtymistä vahvan harhakäsityksen siitä, että kaikki muut kuin minä tuhlaavat aikaansa notkumalla sosiaalisessa mediassa. Nyt suhteellisen aktiivisen käytön näkökulmasta täytyy todeta, että sosiaalisen median käytön pitäisi olla laajempaa ja siellä soisi olevan enemmän mm. julkisen sektorin viranhaltijoita kuuntelemassa ihmisten ajatuksia ja tarvittaessa kertomassa alaansa liittyvistä ajankohtaisista asioista. Tämä voisi olla yksi vielä osin käyttämätön resurssi palvelujen aktiiviseen kehittämiseen ja tuottavuuden parantamiseen kunnissa.

Linkkejä

Sosiaalisen median tilastoja

Mitä some-palveluja käytät? 

Tunnetko nämä some-sovellukset?

Tärkeimmät some-kanavat ja suosituimmat nettikaupat 2014

Harto Pönkän kotisivut, jossa paljon tietoa sosiaalisen median käytöstä ja mahdollisuuksista

Nyt ja  huomenna - some-asiantuntija Johanna Hurmerinnan blogi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti