keskiviikko 18. maaliskuuta 2015

Kajaanin sivistystoimialan tilinpäätös 2014 - pääsimme jälleen hyvään tulokseen

Sivistyslautakunta käsitteli 18.3.15 kokouksessaan sivistystoimialan tilinpäätöksen 2014.

Vuoden 2014 tulos oli edellisvuosien tapaan jälleen erinomainen: Toimialan toimintakate oli 58 896 000 € eli noin 2,7 milj.€ talousarviota parempi. Perusopetus ja varhaiskasvatus ovat lähes 90% sivistystoimialan taloudesta. Varhaiskasvatuksen toimintakatteen kasvu oli vain noin 1% ja perusopetuksen vain 0,1%. Merkittävää on se, että koko toimialan sairaspoissaolot laskivat 8,3% (tavoite 5 %) ja erityisesti varhaiskasvatuksen sairaspoissaolojen lasku oli yli 20%. Varhaiskasvatuksessa on tehty määrätietoista työtä hyvinvoinnin edistämiseksi yksiköissä. Varhaiskasvatuksessa tämä näkyi henkilötyövuosien merkittävänä laskuna vaikka lapsimäärä ei laskenut (-10 htv)

Toiminta oli eri tulosalueilla erittäin hyvää: yhteistyön kehittäminen soten perhepalvelujen suuntaan on toiminut hyvin. Esi- ja perusopetuksen ops-työ aloitettiin Kainuun kuntien hyvässä yhteistyössä. Lisäksi opsiin liittyvä täydennyskoulutustyö kuntien ja Aikopan kesken oli jälleen toimivaa. Uskallan väittää, että monilla toiminta-alueilla olisi tästä toiminnasta mallia laajempaankin kuntien keskinäisen yhteistyön kehittämiseen Kainuussa. Kaukametsässä ulkoisia asiakkaita oli jälleen lähes 60 000 kävijää (ei sisällä opistojen opiskelijoita) ja tilaisuuksia 350 luokkaa. Liikuntapassien +70 käyttö kasvoi merkittävästi, mikä johtuu uuden upean Kaukaveden innoittamien liikuntasuoritusten kasvusta.

Suuri kiitos vuoden 2014 hyvästä tuloksesta kuuluu tulosalueiden sekä yksiköitten johdolle sekä henkilöstölle! Hyvä tulos kertoo hyvästä ammattitaidosta sekä sitoutumisesta työtä kohtaan. Hyvä tulos kertoo myös viranhaltijoiden, henkilöstön edustajien sekä luottamushenkilöiden sujuvasta yhteistyöstä. Siitä pitää myös kiittää asianosaisia henkilöitä. Uutta kaupunkistrategiaa on hyvä kehittää ja toteuttaa tältä perustalta. Ajat eivät helpotu mutta voimme olla luottavaisia siitä, että olemme tehneet oikeita valintoja (mm. tahto olla kasvun kärjessä, ennaltaehkäisevien toimintatapojen kehittäminen, paremman viestinnän ja asiakastuntemuksen kehittäminen, hyvinvoinnin edistäminen).

Tervetuloa käymään Kajjaanissa!


Aiheeseen liittyviä blogikirjoituksia:

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti