torstai 26. maaliskuuta 2015

Sähköisten oppimisympäristöjen kehittäminen - näkökulma vammaisten lasten ja nuorten opetuksessa

Sähköiset oppimisympäristöt, pelillisyys, erilaiset sovellukset opetukseen kehittyvät vauhdilla. Oppimateriaalin tuottajilta saa säännöllisesti työpostiin viestiä erilaisista, myyjien mukaan toinen toistaan paremmista sähköisistä oppimateriaaleista. Hyvä näin. Suunta on oikea digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Materiaalin ja sähköisten oppimisympäristöjen kehittämisessä olisi tärkeää, että materiaali aktivoi oppilaita yhteistoiminnalliseen tiedon käsittelyyn ja tuottamiseen. Myös opettajien didaktisten taitojen ja valmiuksien kehittäminen sähköisessä oppimisympäristössä toimimiseen on ensiarvoiseen tärkeää ja nyt jaossa olevaa valtionavustusta soisi jaettavan kuntiin tätä tarkoitusta varten.

"Tavoitteena tulisi olla materiaali, joka vapauttaa vammaisen lapsen tuottamaan ja ilmaisemaan itseään sujuvasti." 

Sähköisen opetusmateriaalin tuottaminen kehitysvammaisten lasten ja nuorten tarpeisiin

Se, miksi tartuin jälleen näppäimistöön, johtuu havainnostani että kaupalliset tuottajat eivät näytä olevan kiinnostuneita kehitysvammaisten lasten sähköisen oppimateriaalin kehittämisestä. Tälle olisi kuitenkin tärkeä tilaus. Olen kiinnostunut asiasta paitsi pedagogina myös kahden kehitysvammaisen lapsen isänä. Tältä perustalta katson, että keskeiset edellytykset hyvälle vammaisen lapsen oppimista tukevalle materiaalille ovat:
  • selkeys ja eriyttävyys
  • materiaali huomioi kehitysvammaisen lapsen ja nuoren todellisen iän (aapinen ei ole enää 13-vuotiaan oppimateriaalia) 
  • lapselle muodostuu mahdollisuus kielelliseen itseilmaisuun kuva --> sana --> lause --> ääni ja kirjoitettu teksti (hiiren, joystickin tai kosketusnäytön avulla)
  • lapselle muodostuu mahdollisuus numeeriseen itseilmaisuun kuva --> numero --> laskulauseke --> ääni ja kirjoitettu teksti (hiiren, joystickin tai kosketusnäytön avulla)
Tavoitteena tulisi olla materiaali, joka vapauttaa vammaisen lapsen tuottamaan ja ilmaisemaan itseään sujuvasti. Kuvakortit ovat oiva mutta siltikin liian kömpelö väline. Tekniikka mahdollistaisi vammaiselle lapselle laajemman ilmaisun kirjon ja esimerkiksi lyhyitten kertomusten laadinnan pitkälle samantyyppisenä prosessina kuin terveillä lapsilla. Kun oppii kirjoittamaan ja ilmaisemaan itseään ehjin ajatuskokonaisuuksin, oppii ajattelemaan.

"Tekniikka mahdollistaisi vammaiselle lapselle laajemman ilmaisun kirjon ja esimerkiksi lyhyitten kertomusten laadinnan pitkälle samantyyppisenä prosessina kuin terveillä lapsilla."

Some-kartoitus sähköisten opetusmateriaalien tai internetsivustojen saatavuuteen

Tein sosiaaliseen mediaan (Twitter) kyselyn, löytyykö sellaisia henkilöitä seurattavaksi, jotka ovat erityisesti kiinnostuneita erityislasten opetusmateriaalia käsittelevien vinkkien tai sivustojen jakamiseen / tuottamiseen. Lisäksi kysyin Facebookissa erkkaopettajien sekä iPad erityislasten kuntoutuksessa sivustoilta linkkivinkkejä aiheeseen liittyen. Twitter-viestiä jaettiin hyvin mutta aktiivisia aiheesta twiittavia / kiinnostuneita henkilöitä tavoitin yhden (@pirkkoelf). Facebookin kautta sain muutaman hyvän sivuston, joita tässä lyhyesti esittelen.

Papunet on tunnettu ja erittäin monipuolinen opettajan ja myös vaikkapa kehitysvammaisen aikuisen sivusto. Sivuston materiaalin avulla pystyy tuottamaan selkää ja havainnollista materiaalia vammaisen henkilön tueksi. Ekapeli on toimiva sivusto niin ikään mutta kehitysvammaisille lapsille suunniteltu materiaali sivustolta puuttuu. Kehitysvammaisen lapsen kannalta ei ole mielekästä, että esimerkiksi 12-vuotias nuori tekee 6-vuotiaille tarkoitettuja tehtäviä. Vammainen nuori ei välttämättä nurise vastaan ja antaa helposti ymmärtää asian olevan ok, mutta tiedän, että tunnetasolla tunne pikkulasten materiaalista on täysin samanlainen, kuin se olisi terveellä 12-vuotiaalla, joka laitetaan tekemään 6-vuotiaille tarkoitettuja tehtäviä. Terapiapsi on erinomainen sivusto, jonka ovat kehittäneet toimintaterapeutit Riikka Marttinen ja Heidi Åkerlund. Sivustolta löytyvät linkit android, windows sekä applen käyttöjärjestelmille. Osa sivustolla esiteltävistä materiaaleista on maksullisia ja englanninkielisiä. Tikas on "erityistä tukea tarvitsevien oppijoiden tieto- ja viestintätekniikkataitojen (TVT) opettamiseen kehitetty pedagoginen koulutusmalli,jonka tavoitteena on tarjota helpompi ja yksilöllisempi tapa oppia TVT-taitoja". Sivuston kautta on ostettavissa eri tvt-teemoihin liittyvää opaskirjamateriaalia. StoryBird on nimensä mukainen kirjan teko-ohjelma. Ilmainen kirjautuminen ei kuitenkaan toiminut moitteettomasti. Book Creator on niin ikään kirjanteko-ohjelma (tablettisovellus). Lapsen ja nuoren hyvä arki -sivusto on Laurea-ammattikorkeakoulun organisoima sivusto, jossa on erilaisiin arjen teemoihin liittyvää opetusmateriaalia. Äkkivilkaisulta sivustolta ei löytynyt kuitenkaan sellaista materiaalia, joka soveltuisi puhe-, luku- tai kirjoitusrajoitteiden ylittämiseen.

"Esitänkin, että esimerkiksi Opetushallitus ottaisi tämän aiheen erityiseksi kehittämisen kohteeksi."

Lopuksi

Sähköisten oppimateriaalien ja oppimisympäristöjen kehittämisessä ei saa unohtaa kehitysvammaisia lapsia ja siten läpi maan ulottuvan laadukkaan opetuksen järjestämistä. On hyvä, että opettajat saavat tehdä oppimateriaalia itsenäisesti mutta näkisin erittäin tärkeänä, että nimenomaan kehitysvammaisille lapsille tulisi kehittää selkeät ja toimivat sähköiset sovellukset heidän kehityksen ja kielellisen itseilmaisun tukemiseksi. Esitänkin, että esimerkiksi Opetushallitus ottaisi tämän aiheen erityiseksi kehittämisen kohteeksi, koska:
  1. Digitaalinen materiaali vapauttaa vammaisen lapsen mahdollisista fyysisistä ja motoorisista rajoitteista ja 
  2. vammaiset lapset ja nuoret hyötyvät tästä merkittävästi oppimisessaan. 
  3. Parempi tuki ja oppiminen edistävät vammaisten henkilöiden valmiuksien kehitystä entistä parempaan ja itsenäisempään elämään, jolloin
  4. vammaisten oikeudet ja yhdenvertaisuus edistyisivät merkittävästi.
  5. Koska vammaisten lasten iän ja kehityksellisen tason ja sitä kautta yhdenvertaisuuden huomoivan materiaalin tuottaminen ei näytä juurikaan kiinnostavan kaupallisia toimijoita, tulisi materiaalin kehittäminen tehdä julkisen hallinnon työnä.
Erityisopettajat ja koulunkäyntiavustajat tekevät äärettömän ansiokasta työtä vammaisten lasten ja nuorten kasvun tukemiseksi. Edellä kuvaamani sivustot ja materiaalit ovat osoitus tästä ja esimerkki opettajien halusta jakaa tietoa ja osaamista paremman opetuksen tavoittamiseksi. Kiitos siitä kaikille teille!Ei kommentteja:

Lähetä kommentti