torstai 13. elokuuta 2015

Digiloikkaa Kajaanissa - digimentorit ja -pilotit kehitystyön tukena

Kokoonnuimme tänään peruopetuksen tulosalueen johtaja Päivi Rissasen johdolla ja kajaanilaisten tvt-mentoreiden sekä -pilottien kanssa tarkentamaan tulevan lukuvuoden kehitystyön suuntaviivat. On jo selvää, että lukuvuodesta tulee tältäkin osin antoisa!

Kajaani sai keväällä sekä OKM:n että Opetushallituksen myöntämää avustusta oppimisympäristöjen ja koulujen toimintakulttuurin kehittämiseen. Avustusrahoilla on palkattu lukuvuoden 2015-2016 ajaksi kuusi tvt-mentoria esi- ja perusopetukseen sekä hankittu välineitä pilottiluokkien oppilaskäyttöön. Mitä mentorit ja pilotit ovat? Lyhyesti: mentorit toimivat opettajien tvt-kouluttajina ja pilotit digitaalisen oppimisympäristön käytännön kehittäjinä.

Kajaanilaiset tvt-mentorit ja -pilotit yhteisessä suunnittelukokouksessa
Mentoreiden tehtävänä on 1) tukea opettajia saavuttamaan tvt-opetuksen käyttösuunnitelman A-taso (mm. sosiaalisen median käyttö, ohjelmoinnin alkeet, mobiililaitteiden käyttö, tekijänoikeudet, O365 käyttö) ja 2) toimia opettajien tukena ilmiölähtöisten opetuskäytänteiden toteuttamisessa digitaalisessa oppimisympäristössä. Tärkeää on, että tässä onnistutaan luomaan henki ja ymmärrys siitä, että tvt:n hyödyntäminen opetuksessa on jokaiselle opettajalle mahdollista, eikä se edellytä erityisiä kykyjä tai mahdottomia ponnistuksia toteutuakseen. Jokaiselle opettajalle on luotava edellytykset nousta tvt-portaikolle, mikä edellyttää riittävän selkeää tukimateriaalia, joka on myös helposti löydettävissä ja käytettävissä (ks. esimerkiksi Koulun tvt-portaille - konkreettista tvt-opetuksen tukea opettajille). Mentoreiden toimintaa voi seurata mm. Twitterissä ja Facebookissa - klikkaa ja seuraa!

Lyseon rehtori Marko Kuvaja esittelee koulunsa suunnitelmia
Perusopetuksen eri kouluista on valikoitu kehittämistyöhön myös pilottiopettajapareja, joiden tehtävänä on kehittää 1) digitaalista oppimisympäristöä kohti ilmiölähtöisempää opetusta ja 2) näyttää siten suuntaa toisille opettajille, mitä digitalisaatio tarkoittaa ja edellyttää käytännössä. Toiminnan tarkoituksena on madaltaa henkisiä kynnyksiä tvt:n kokonaisvaltaisen hyödyntämisen tieltä ja tuottaa samalla tukimateriaalia, kooten mm. verkossa olevaa toimivaa sähköistä oppimismateriaalia laajempaan käyttöön. Pilotoinnissa on mukana myös harjaantumisopetuksen opettajia. Kirjoitin aiemmin keväällä blogin tukea tarvitsevien lasten kommunikaation, kielen ja ajattelun taitojen kehittämisen tarpeista (ks. Sähköisten oppimisympäristöjen kehittäminen - näkökulma vammaisten lasten ja nuorten opetuksessa). Saamme varmasti aikaan hyvää materiaalia myös erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kasvun tueksi.
Lopuksi

Hankkeen etenemistä tullaan kuvaamaan aktiivisesti. Aion kirjoittaa aiheesta itsekin aina aika ajoin ja siten sparrata mentoreiden ja pilottien työtä.

Yhteiskunnan ja työelämän muutos ovat kuin vesi ja tuuli, jotka muovaat vääjäämättä arkeamme uuteen asentoon. Digitalisaatio on siksi tätä päivää ja tulevaisuutta - halusipa sitä tai ei. Digitalisaatiota ei tule mieltää opetuksen ylimääräiseksi palikaksi, jota tehdään tai hyödynnetään, jos opettaja niin haluaa ja josta maksetaan erillinen korvaus, jos sitä opetuksessaan hyödyntää tai kehittää. On muistettava, että kyse on ensisijaisesti oppimisen tasa-arvoisten edellytysten luomisesta ja niiden turvaamisesta. Jokaisella oppilaalla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet oppia niitä valmiuksia, joita elämä heiltä nyt ja tulevaisuudessa edellyttää, riippumatta siitä, missä päin maata asustaa ja kouluaan käy.

Rakkaus opetusta ja ennen kaikkea oppimista kohtaan on kaiken a ja o. Omat vahvuudet hahmottuvat tästä kumpuavan rohkeuden ja ilon kautta. Näiden tekijöiden rinnalle nostaisin vielä tärkeäksi tavoitteeksi kyvyn luoda uutta - uutta luova koulu ja ihminen. Luovuus ja kyky luoda uutta ovat yhteiskunnan kehittymisen sekä menestyksen edellytyksiä. Digitalisaatio on mahdollisuus em. asioiden toteutumiselle, muistaen kuitenkin sen välineellisen luonteen opetuksessa. Kaiken takana on viimekädessä ja lähtökohtaisesti ihminen.


Pari aihetta käsittelevää aiempaa blogitekstiä:

Koulun tvt-portailla eteneminen - mitä muutos ja kehittäminen tarkoittavat käytännössä?

Kohti uutta luovaa ja oppimista rakastavaa tulevaisuuden koulua - opettajan TVT:n kehityksen portaatEi kommentteja:

Lähetä kommentti