torstai 6. elokuuta 2015

Hyvää lukuvuotta ja menestystä koulutielle!

Ansaittu kesäloma on lopuillaan ja uusi lukuvuosi alkaa. Kajaanissa koulunsa aloittaa tänä syksynä noin 4000 esi- ja peruskoululaista. Ensimmäinen kouluvuosi odottaa noin 440 sirkeäsilmäistä lasta. Nämä lapset päättävät peruskoulunsa vuonna 2024 ja työelämään he ponnistavat nykymittareilla arvioiden vuosien 2027 - 2031 välillä. Aika sujuu tunnetusti vikkelään ja nuo vuodet ovat nenällämme nopeammin kuin arvaammekaan. On tärkeä kysyä, millaiseen maailmaan me heitä koulutamme ja erityisesti on mietittävä, mitä nämä lapset tarvitsevat hyvään kasvuunsa opintiellä.Psykologian professori Katariina Salmela-Aro esitteli vastaikään hälyttäviä ja puhuttelevia tutkimustuloksia koululaisten boreout-ilmiöstä. Suomalaiset peruskoululaiset tylsistyvät ja kyynistyvät oppimiseen! (ks. HS: Boreout-ilmiö näkyy jo kouluissa: Neljäsosa tutkituista suomalaiskoululaisista tylsistyy, puolet kokee kyynisyyttä) Mielekkään ja iloisen koulunkäynnin eteen on tehtävä kaikki mahdollinen, jotta voimme vielä 2031 ihastella ylpeinä suomalaista koulua ja sen yhteiskuntaan tuottamaa hyvinvointia ja vaurautta. Horisontti on kyllä näkyvissä ja uuden OPSin avulla tätä tavoitetta viedään takulla eteenpäin: OPS 2014 mahdollistaa opetuksessa kaiken sen, josta tällä hetkellä vaahdotaan digitalisaation, kokonaisuuksien ja perustyön nimissä. Talous on koulutuksen kehittämisen kannalta toki huolenaihe ja pahimmillaan siitä voi tulla myös joko todellinen tai osin henkinen este kehitykselle. Jotta näin ei pääsisi käymään, tarvitaan 1) määrätietoisuutta saattaa maaliin valitut talouden sopeuttamisen linjaukset, 2) rakentavaa joustavuutta yksituumaisuuden aikaansaamiseksi, 3) jokaisen kohtuullisesti tai hyvin toimeentulevan kykyä tinkiä nykyisestä elintasostaan sekä saavutetuista eduistaan ja 4) tahtoa varmistaa, että kuitenkin kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ihmiset saavat hyvän elämän. Hyvä koulutus on hyvän elämän perusta.


Koulunkäynti ja oppiminen sujuvat kun...

Koululaisten mielessä eivät risteille kuntien tai maailman talouden huolet - toivottavasti. Ajatukset ovat toivoten mielikuvituksellisia, iloisia ja täynnä luottoa omiin kykyihin. Koulun tulee suorastaan varjella, että koululaisten mieli säilyy ja kehittyy tämän suuntaiseksi. Mitä pidempään, sen parempi. Omalla koulumiehen urallani olen ehkäpä jo kyllästymiseen saakka esitellyt seuraavan ohjeen koululaisten vanhemmille sekä opettajille, jotta koulunkäynti sujuisi kaikilla mahdollisimman hyvin:
  1. Osoitetaan sanoin ja teoin, että lapsi on hyväksytty juuri sellaisenaan jollaiseksi hän on sattunut joskus tähän maailmaan syntymään.
  2. Ollaan myönteisellä tavalla ja aktiivisesti kiinnostuneita lapsen koulunkäynnistä ja arjesta yleensä. 
  3. Voidaan olla varmoja, että opettaja huolehtii hyvästä opetuksesta, ja vanhempi huolehtii siitä, että lapsi tekee läksynsä ja tulee kouluun ajoissa.
  4. Muistetaan, että arvosanat eivät kerro koko totuutta osaamisesta ja koulumenestyksestä – tärkeintä on, että tiedämme tehneemme ja yrittäneemme parhaamme.
  5. Huolehditaan lapselle turvallinen, selkeä ja ennustettava päivärytmi koulussa ja kotona.
  6. Muistetaan, että opettajat tekevät työtään lapsen parasta ajatellen ja tiedetään, että vanhemmat tukevat lasta erilaisissa elämäntilanteissa.
  7. Koti ja koulu puhaltavat yhteiseen kasvun hiileen – eivät yhteiseen kynttilään.
  8. Vastuullisuuden ja vapauden määrä kasvavat asteittain lapsen kasvaessa ja samalla muistetaan, että vaikka nuori näyttäytyy ulkoisesti omillaan toimeentulevalta, mieli on pitkään lapsen mieli ja nuoren ei tule elää aikuisten maailmassa. 
  9. Koulun arjessa raivataan ja myös annetaan reilusti aikaa iloiselle yhdessä tekemiselle ja siten kehitetään kouluun luottamuksen ja suvaitsevaisuuden henkeä.
  10. Tiedetään, että keskeneräisyydessä ja vajavaisessa piilee voimaa ja mahdollisuus, jota valmiissa ja täydellisessä ei enää ole. Tätä arvostamme.


Lopuksi

Kajaanilaista esi- ja perusopetuksen koulutyötä leimaa tulevana lukuvuonna tvt-opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittäminen. Kajaani sai sekä OKM:stä että Opetushallituksesta avustusta digitalisaation kehittämiseen. TVT-mentorit aloittavat opettajien koulutuksen ja tukemisen opetuksen kehittämiseksi, ja muutamien koulujen piloottiopettajat aloittavat sähköisen ja ilmiölähtöisen oppimisympäristön kehittämisen. Tätä työtä tullaan vuoden aikana intensiivisesti seuraamaan ja myös raportoimaan ulospäin.

OPS-työ kaartaa lukuvuoden aikana loppusuoralle kohti uutta koulua. Päätimme kesäkuussa kainuulaisten sivistystoimenjohtajien kanssa, että lukuvuodesta 2016 alkaen aloitamme kainuulaisissa kouluissa uuden perinteen uuden opetussuunnitelman hengessä: elokuusta 2016 alkaen jokaisessa kainuulaisessa koulussa vietetään koulun alkamisjuhlaa. Liput salkoon, iloista yhdessä tekemistä, hyvää syömistä ja koulun aloittamisen juhlistamista yhdessä oppilaiden ja perheiden kanssa. Muutetaan tällä tavalla vallitsevaa henkeä ja suhtautumista koulua sekä työtä kohtaan nykyistä myönteisemmäksi. Haastankin tätä tekstiä lukevia opettajia ja rehtoreita ottamaan koppia tällaisen perinteen kehittämiseksi osaksi oman koulun toimintakulttuuria!
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti