keskiviikko 20. huhtikuuta 2016

Digiloikkaa, oppimisen pelillisyyttä ja uudisrakentamista

Vasemmalta Ari-Pekka Stein, rehtori
Elias Rissanen, Vesa Kaikkonen ja
Marjatta Immonen
Teimme Kajaanin kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Vesa Kaikkosen ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Marjatta Immosen kanssa koulukierroksen, tutustuen pariin kohteeseen perusopetuksessa. Puheenjohtajat halusivat nähdä ja kuulla, mitä kajaanilaiselle perusopetukselle kuuluu tällä hetkellä ja erityisesti uusien kiinteistöjen rakentamisen ja digiajan kynnyksellä. Aamun vierailimme Nakertajan ala-koululla ja loppuaamupäivä vietettiin Lehtikankaan monitoimitalon työmaahan tutustuen.

Nakertajassa koulun rehtori Elias Rissanen ja luokanopettaja Ari-Pekka Stein esittelivät "pelillistä steinpedagogiikka" eli Ari-Pekan digipilottiluokan kokemuksia kuluneen lukuvuoden varrelta. Seuraavalta videolta pääset kiinni toimintaan Ari-Pekan itsensä kertomana:Luokan toiminta on ollut selkeästi oppilaiden oppimismotivaatiota edistävää. Keskustelimmekin siitä, kuinka ytimessä olemme opetuksessa, kun toiminta innostaa oppilaita oppimaan ja löytämään omia vahvuuksiaan ja mielenkiinnonkohteitaan. Oppilaan kasvun kannalta ja tulevaisuuden yhteiskunnan kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että lapset innostuvat oppimaan, kehittämään itseään kouluajan ulkopuolella ja löytämään tavoitteensa myöhempään elämään ja jatkokouluttautumiseen. Innostunut ja uutta luova ihminen on suomalaisen yhteiskunnan hyvän tulevaisuuden peruspilari.


Kajaaniin rakennetaan uutta koulu- ja päiväkotitilaa

Vesa Kaikkonen, Marjatta Immonen ja
rehtori Arto Koskivirta
Kajaanin lehtikankaalle nousee uusi monitoimirakennus, jossa toimivat yhtenäinen peruskoulu, päiväkoti, kirjasto, nuorisopalvelut sekä tuotantokeittiö. Kokonaisuus valmistuu vuoden 2017 alussa. Työmaa etenee suunnitellusti ja aikataulussa. Myös Nakertajan koululle nousee koulu- ja päiväkotitilan laajennus. Uutta tilaa rakennetaan kuuden luokan ja 500 m2:n verran. Siipi valmistuu niin ikään vuoteen 2017. Nakertajan oppilasmäärä kasvaa nykyisestä 220 oppilaasta noin 270 oppilaaseen. Video kertoo enemmän kuin tuhat kuvaa ja satatuhatta sanaa. Seuraavassa neliminuuttinen kooste, miltä Lehtikankaan työmaalla tällä hetkellä näyttää:Linkkejä

Ilmiömäistä oppimista! Digipilotointia ja oppimisen pelillistämistä

Fyysinen ja henkinen maisema muuttuu, kun uutta monitoimitaloa aloitetaan rakentamaan Kajaaniin

Kajaaniin valmistuu uusi koulu, päiväkoti ja kirjasto vuonna 2017Ei kommentteja:

Lähetä kommentti