perjantai 13. lokakuuta 2017

Kajaani on sivistyskaupunki - sivistyslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2018

Kajaanin sivistyslautakunta käsitteli kokouksessaan (12.10.17) vuoden 2018 talousarvion. Esitys vuoden 18 talousarvioksi on toimintakatteen osalta 62,4 miljoonaa euroa. Toimintakulut ovat noin 67 miljoonaa ja toimintatuotot 4,6 miljoonaa. Toimialojen ja liikelaitosten talousarvioiden käsittely jatkuu hallituksessa marraskuussa, ja valtuusto päättää lopullisesti talousarvion vuodelle 18 joulukuun kokouksessaan.

Lehtikankaan päiväkoti
Sivistyslautakunta päätti, että sivistystoimialan palvelut ja palvelujen taso säilytetään vuoden 2017 tasolla. Palvelujen kannalta maininnan arvoista on, että lautakunta esittää käyttöönotettavaksi toimintoja, joilla tuetaan erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointia. Muun muassa harrastetakuun toteuttamiseksi on budjettiin varattu 25 000 euroa ja perheiden vuorovaikutusta edistävään tuettuun toimintaan esitettiin niinikään 25 000 euroa. Jälkimmäinen toimintamuoto oli parin vuoden ajan käytössä sivistystoimessa ja saadun palautteen ja hyvien kokemusten ansiosta toimintamallin rahoitus palautettiin talousarvioon. (ks. Vaikuttavuutta ennaltaehkäisevään työhön - mielekkäitä toimintatapoja lapsiperheiden tukemiseen). Tänä kesänä aloitettua koululaisten kesäajan leiritoimintaa päätettiin jatkaa ja myös hieman laajentaa ensi kesäksi hyvien kokemusten perusteella. Toiminnalla vähennetään pienten koululaisten yksinoloa loma-aikana ja sen aiheuttamia haasteita lasten ja perheiden arkeen. Summat, joita tällaisiin toimintoihin suunnitellaan käytettävän, ovat pieniä mutta niiden vaikuttavuus on parhaimmillaan erittäin suurta. Toiminta, jossa lapset ja myös me vanhemmat pääsemme kokemaan onnistumisia ja löytämään omia vahvuuksia, on parasta mitä hyvän kasvun tueksi voidaan tarjota.

Lehtikankaan kirjasto
Sivistystoimen talousarvion toimintakate kasvaa vuoden 2017 talousarvioon nähden noin 700 000 euroa eli 1,1 prosenttia. Henkilöstökulut laskevat vuoteen 17 verrattuna noin 900 000 euroa. Avustuksissa ja vuokrissa on kasvua vastaavasti noin 900 000. Toimintatuotot laskevat noin 800 000 euroa.

Merkittävin talouteen vaikuttava muutos on varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutos. Lapsiperheiden kannalta on erinomaista, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksut laskevat. Talousarviossa tämä näkyy tulojen vähenemänä sekä palvelusetelimenojen kasvuna. Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden tulosalueella sekä kulttuurin tulosalueella tulot laskevat myös hieman vuoteen 17 verrattuna. Tehdyt koulu- ja päiväkoti-investoinnit kasvattavat vuokria vielä vuodelle 18, joskin suurin vuokrien kasvu otettiin vastaan jo tänä vuonna.

Perusopetuksessa oppilasmäärä on hienoisesti kasvava ja varhaiskasvatuksessa lasten määrä on arvion mukaan ensi vuonna tämän vuoden tasolla. Tuoreen oppilasennusteen mukaan perusopetuksen oppilasmäärä pysyy nykytasolla vuoteen 2024 saakka. Hieno homma, että meillä riittää lapsia!

Kajaanissa palvelut ovat hyvät ja niistä meidän kannattaa olla tyytyväisiä. Koulu- ja päiväkotiverkkoa on kunnostettu liki 40 miljoonalla eurolla viimeisen 10 vuoden aikana. Tämän lisäksi suunnitellaan välttämätöntä Lyseon peruskoulun peruskorjausta sekä Kätönlahden Tarmosalin uudisrakentamista. Ratamon päiväkoti peruskorjataan myös vuoden 18 aikana. Peruspalveluinfra alkaa olla Kajaanissa erinomaisessa kunnossa ja on sisällöllisesti nykyaikaista. Liikunnan ja kulttuurin harrastusmahdollisuudet ovat meillä loistavat. On melkeinpä vain itsestä kiinni, mitä halua harrastaa.

Hyvät peruspalvelut ovat ylpeyden aihe ja moni kunta haaveilee siitä, mitä meillä jo on. Uskallamme varmasti röyhistää Kajaanissa rintaa ja todeta, että palvelut ovat laadukkaat ja osaava henkilöstö tekee työtä erinomaisella ammattitaidolla. Kajaani on sivistyskaupunki!


Veli-Pekka Leivo, sivistyslautakunnan puheenjohtaja
Mikko Saari, sivistystoimialan johtaja
Sirpa Kemppainen, varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja
Päivi Rissanen, perusopetuksen ja nuorisopalveluiden tulosalueen johtaja
Piia Rissanen, talouspäällikköLinkkejä
Laadukkaalla varhaiskasvatuksella tuetaan hyvinvointia

Kuvat ovat lainattu Lehtikankaan koulun ja monitoimitalon facebooksivustolta.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti