torstai 21. joulukuuta 2017

Hyvää joulua ja menestystä vuoteen 2018!

Joulu tulla jollottaa ja vuoden 2017 tilinpäätöksen aika häämöttää. Olen huono joulukorttien lähettelijä ja siksi haluan toivottaa teille kiitokset kumppanuudesta ja menneen vuoden työstä tämän tekstin muodossa.

Kajaanin sivistystoimessa vuosi 2017 on ollut kaikkinensa onnistunut. Talousarvion talouden toteuma selviää täsmällisenä lukuna parin kuukauden kuluttua. Toimialan merkittävimpiä tapahtumia vuoden 17 aikana ovat olleet muun muassa: Lehtikankaan uuden monitoimitalon käyttöön ottaminen, Nakertajan koulun lisäsiiven käyttöön ottaminen, Lyseon peruskoulun peruskorjaussuunnittelun aloittaminen, kansalaisopiston opetuksen määrän sopeuttaminen, potilaskirjaston lakkautuminen, uuden varhaiskasvatussuunnitelman käyttöönottaminen, kirjastotoimenjohtajan rekrytointi (valittiin Ari Koistinen), KAIKU-korttitoiminnan vakinaistaminen, Runoviikko, Kajaani Tanssii -tapahtuma, Suomi 100-vuoden juhlatilaisuudet ja monet muut tapahtumat. Päiväkodeissa ja kouluissa on toimittu syksystä alkaen peruskoulun uuden OPSin lisäksi uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Kajaanissa koulujen ja päiväkotien henkilöstö on tehnyt erinomaista työtä toimintakulttuurin kehittämiseksi, ja yhteistyötä pedagogiikan kehittämisen eteen tehdään myös yli kouluasteiden. Kun vuoden aikana julkisessa mediassa on käyty monipolvista ja jopa tikkuista keskustelua koulujen ja päiväkotien pedagogikaan kehittämisen suunnasta sekä ongelmista, olemme voineet todeta jopa hieman ylpeinä, että keskustelun sisältö on ollut monin osin vierasta meille Kajaanissa. Minun silmiini ja korviini kajaanilainen opetuksen sekä kasvatuksen kehittämistyö on ollut sujuvaa, monipuolista ja vaikuttavaa. Työhön on selkeästi sitouduttu. Kiitos tästä hyvällä asenteella tehdystä vaikuttavasta työstä kuuluu tekijöilleen: opettajille, avustajille, rehtoreille, koulujen sekä päiväkotien muulle henkilöstölle, tulosalueiden johtajille ja verkostomme yhteistyökumppaneille.

Vaikka kulttuurin tulosalueella startattiin vuoteen 2017 liki 400 000 euroa eli noin 5,5% aiempaa vuotta pienemmällä talousarviolla, ei tähän sisältänyt kuitenkaan suurta dramatiikkaa. Kajaanilainen kulttuuritarjonta sekä harrastusmahdollisuudet kulttuurin parissa ovat edelleen erittäin hyvät. Esimerkiksi taiteen perusopetuksen OPS-työn aloitusseminaari syksyllä ja vastikään pidetyn ohjausryhmän kokouksessa kuultu raportti aloitetusta OPS-työstä kertoo, että Kajaanissa kulttuuria tekevät ammattilaiset. Eri taiteenalojen välinen yhteistyö opetussuunnitelman laadinnassa on jopa valtakunnallisesti ainutkertaista. On ollut mahtava huomata, kuinka opettajat laativat opetussuunnitelmaa pedagogiikka, yhteistyö sekä osaamisen jakaminen edellä. Uuden paikallisen opetussuunnitelman on tarkoitus valmistua kesäkuun 2018 alkuun, ja uskallan väittää että kajaanilaista kulttuuria viedään uuden OPSin myötä uudelle, kulttuurin ja taiteen tekemistä innostavalle tasolle.Vuoteen 2018 voidaan siirtyä luottavaisin mielin. Sivistystoimessa keskeinen tehtävämme on edistää ihmisten kasvua, sivistystä ja hyvinvointia. Näiden tekijöiden merkitys on tulevaisuuden kunnassa kasvava. Kun aloitamme alkuvuodesta kaupunkistrategian päivittämistyön, on tämä tärkeää huomioida. Onnistunut strategiatyö edellyttää yhteistyötä sekä jokaisen toimijan sitoutumista strategian jalkauttamiseen omasta tehtävästään käsin. On muistettava, että se millaisen haluamme tulevaisuudesta muodostuvan, on monelta osin meistä itsestämme kiinni.
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti