tiistai 5. joulukuuta 2017

Tulevaisuus on mahdollisuus - Lehtikankaan monitoimitalon vihkijäisjuhlan puhe 1/2

Tämä teksti on Lehtikankaan monitoimitalon vihkijäisjuhlan ensimmäisessä iltajuhlassa pidetty puhe (9.11.). Tilaisuuteen olivat kutsuttu alakoulun oppilaat vanhempineen. 

Kajaanin kaupunki on sijoittanut viimeisen kymmenen vuoden aikana 40 miljoonaa euroa koulujen ja päiväkotien peruskorjaukseen ja uudisrakentamiseen. Lyseon peruskorjauksen ja parin pienemmän investoinnin jälkeen koulu- ja päiväkotikiinteistöjä on kunnostettu 60 miljoonalla eurolla. Kajaani haluaa sijoittaa selkeästi tulevaisuuteen, terveyteen ja hyvään kasvuun. Tästä meidän jokaisen kannattaa olla ylpeitä. Kajaanilaiset poliittiset päättäjät ovat osanneet ja pystyneet tekemään viisaita päätöksiä. Kiitokset heille tästä.

Haasteita on tarkasteltava ja ratkottava mahdollisuuksien näkökulmasta, yhteistyötä ja yhteistä ymmärrystä vaalien. Myönteinen asenne kantaa ja vie asioita eteenpäin vaikuttavasti. Tämä monitoimitalo on konkreettinen esimerkki monialaisesta toimivasta yhteistyöstä, mahdollisuuksien etsimisestä ja löytämisestä yhdessä. Hankkeen alkumetreillä monikaan ei uskonut, että Lehtikankaan kouluhanke etenee ennen 2020-lukua. Aiempien peruskorjauskokemusten, kiinteistöjen heikon kunnon, vanhempien sekä poliittisten päättäjien aiheellisen sisäilmahuolen perustalta pystyttiin linjaamaan sujuvasti, että kahden heikkokuntoisen koulurakennuksen tilalle ryhdytään suunnittelemaan yksi yhtenäisen perusopetuksen koulurakennus. Jos epäluulo, eripura ja kritiikki olisivat olleet toimintaamme hallitseva voima, olisi hanke edelleen lähtökuopissa.

Jo hankkeen ensimetreiltä linjattiin, että tilat täytyy suunnitella monikäyttöisiksi ja toiminnallisesti joustaviksi. Täysin omat tilat opetukselle, iltapäivätoiminnalle, nuorisotyölle, erilaisille kerhoille tai eri tulosyksiköiden työntekijöille eivät ole enää nykypäivää. Pelkkä koulurakennus ei ole myöskään nykypäivää. Siksi rakennuksesta ryhdyttiin suunnittelemaan suhteellisen nopeasti monitoimijaista tilaa ja samaan kiinteistöön päätettiin rakentaa päiväkoti, kirjasto sekä tuotantokeittiö. Tilojen käyttöasteen on oltava enemmän kuin kello 8-15 välillä. Muistakaa tämä tilojen käytön joustavuus ja moninaisuus, kun kehitätte talon yhteistä toimintakulttuuria hyvää opetusta ja kasvua edistävään tulevaisuuteen.

Keskustelu suomalaisen koulutuksen tulevaisuudesta on ollut vilkasta 2010-luvun aikana. Tässä keskustelussa on meillä jokaisella haaste säilyttää ajatus kirkkaana. Keskustelussa kannetaan aiheellista huolta mm. eriarvoistumisen kasvusta ja siitä, että koulu ei ole enää pystynyt tasaamaan oppilaan sukupuolesta, asuinpaikasta tai perheen sosioekonomisesta asemasta johtuvia oppimistulosten eroja. Tämä on keskeinen syy sille, miksi koulujen ja päiväkotien pedagogiikkaa on uudistettava. Kolikolla on aina toinen puoli. Muutosten määrä on kokemuksena ja tunnetasolla suuri. Valtakunnallisesti on havaittavissa merkkejä siitä, että opettajien osaaminen ja kuntien kyky uudistaa opetusta on vaihteleva. Pedagogisen osaamisen ja uudistumiskyvyn taidot ovat alkaneet eriytymään. Tämä on iso riski ja se on osattava huomioida koulujärjestelmää kehitettäessä. Kajaanissa asiaa on osaltamme huomioitu. Koulut ja päiväkodit ovat tehneet opetuksen ja opettajuuden kehittämisen saralla hyvää työtä. Täydennyskoulutukselle on laadittu selkeä runko, jota on noudatettu. Opettajia ja myös oppilaita on perehdytetty uusin oppimisympäristöihin vertaistuen eli mentoritoiminnan avulla. Yhteissuunnitteluaikaa ja paljon puhuttua kilpailukykysopimuksen tarjoamaa tuntiresurssia on hyödynnetty uuden OPSn käyttöönottamiseen. Koulut ja päiväkodit eivät kilpaile keskenään epäterveellä tavalla vaan tietoa sekä osaamista jaetaan, ja eri kouluasteet tekevät yhteistyötä osaamisen jakamisen eteen. Periaatteena on, että jokainen koulu ja päiväkoti on Kajaanin paras. Vanhempien ei tarvitse empiä, onko se oma lähikoulu riittävän hyvä, koska lapsi pääsee aina siihen parhaimpaan. Muutosvauhti on ympärillämme suuri ja sitä voi olla vaikean tuntuista välillä hallita. Hallinnan vaikeudesta huolimatta ohjat on pyrittävä pitämään omissa käsissä. Olemmekin linjanneet tänä syksynä niin, että seuraavat pari kolme vuotta keskitymme niiden uusien asioiden haltuun ottamiseen opetussuunnitelman, uusien oppimisympäristöjen sekä välineiden osalta, joita parin viime vuoden aikana olemme aktiivisesti ottaneet käyttöömme. Pidetään siis yhdessä huoli siitä, että jokainen opettaja ja sitä kautta jokainen oppilas pysymme samassa veneessä. Hyvän kasvun takana on aina rauha ja johdonmukaisuus.

Uusi koulu, päiväkoti, kirjasto luovat loistavat puitteet hyvälle kasvulle ja oppimiselle. On muistettava kuitenkin se, että rakennus on pelkkä kuori, olipa se millainen hyvänsä. Ihmiset luovat rakennukseen hengen. Tässä rakennuksessa on sopivasti uutta oppimisympäristöajattelua ja sopivasti hyväksi koettuja perinteisiä tilaratkaisuja. Tuttua ja turvallista sekä mahdollisuuksia hyvään kasvuun muuttuvassa yhteiskunnassa. Me elämme jokainen tämän talon toimija tässä muutoksessa ja meidän on kehitettävä työtämme niin, että luomme talossa arkeaan eläville lapsille ja nuorille sekä myös muille kuntalaisille perusteet hyvään kasvuun. Kuten todettu, on yhteiskunnan muutos suuri ja vaikuttaa kaikkiin tämänkin talon toimijoihin. Muutoksessa menestyminen vaatii työtä ja kehittymisen halukkuutta. Ns. vanhojen hyvien aikojen sijasta katsokaa eteenpäin mahdollisuuksiin. Huomisen ongelmat ratkaistaan eilinen tuntien mutta menetelmin, jotka valitaan vallitsevan ajan ehdot tunnistaen ja ymmärtäen. Tarvitaan hyvää yhteistyötä, kykyä vastata siihen, miten toimimme päiväkodissa, koulussa, kirjastossa sekä nuorisotyössä niin, että ME kajaanilaiset innostumme ja kiinnostumme hyvistä kuntapalveluista aina uudelleen ja uudelleen. Meillä on oltava kykyä valjastaa yhteinen tekeminen rakentavaksi, eteenpäin vieväksi voimaksi. Vaalikaa tätä taloa ja kehittäkää sen toimintakulttuuria toista ihmistä, tietoa ja työtä arvostavaan ja sekä iloiseen yhdessä tekemisen kulttuurin. Se kantaa henkilöstöä työssä ja lapsia hyvään kasvuun.

Kiitän kaupungin puolesta hankkeen eteen töitä tehneitä viranhaltijoita, ALT- arkkitehtejä, JL-rakentajia, rakennustöihin osallistuneita työmiehiä ja yrityksiä sekä talossa toimivien yksiköiden työntekijöitä, oppilaita ja päiväkotilapsia siitä, että teitte tämän hankkeen sujuvasti eteneväksi ja sellaiseksi, josta kajaanilaisten poliittisten päättäjien oli hyvä tehdä päätökset, joiden hedelmää saamme nyt nauttia. Esitän lisäksi kiitokset opetus- ja kulttuuriministeriölle sekä Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle hankkeen eri osien rahoittamisesta. Näillä sanoilla haluan toivottaa tälle talolle ja sen väelle menestyksestä ja sivistyksen rikastamaa tulevaisuutta!


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti