maanantai 30. huhtikuuta 2018

Työelämätaidot ja yrittäjyys koulussa - yhteistyötä, yritteliäisyyttä, onnistumisia ja haaveita

Tänään pääsin jälleen näkemään kouluissa tehtävää hienoa työtä, kun sain kutsun Kajaanin Soidinsuon koululle Pikku Yrittäjät -ohjelman lopputapahtumaan. Tutustuminen koulujen ja päiväkotien arkeen on sivistysjohtajan työn valopilkkuja.

Soidinsuon koulun kuudennet luokat ovat perehtyneet kevään aikana projektityönä työelämään sekä talouteen koulun rehtorin Pertti Määtän opetuksessa. Projektia on toteutettu Pikku Yrittäjät ohjelman mukaisesti ja Kainuun YES-verkoston tuella. Oppilaat olivat perustaneet projektissa omia pikkuyrityksiä, joiden nimissä he myivät vappuisia herkkuja sekä erilaisia elämyksiä. Asiakkaita näytti riittävän mukavasti. Paikalla oli paitsi koulun väkeä myös vanhempia, isovanhempia sekä alueen asukkaita.

Kokemukset projektista ovat olleet rehtorin mukaan erittäin hyvät ja tapahtumasta välittyikin oppilaiden motivaatio, iloinen yhdessä tekeminen sekä yritteliäs asennoituminen koulutyötä kohtaan. Ja vaikka kyse on ollut yksittäisestä yhteiskuntaopin oppiaineesta, ovat rehtori ja opettajat yhdistäneet voimia ja tehneet oppiainerajat ylittävää yhteistyötä. Ainakin äidinkieli, kuvataide ja käsityö olivat yhdistyneet projektissa.

Vieraita oli vauvasta vaariin -
tulevaisuuden koululainen, Veikko

Oppimisen iloa ja työtä tunteja laskematta


Listaa yrityksistä, joissa
oppilaat olivat vierailleet
Erilaiset projektit ja opetuksen eheyttäminen ovat koulutyön suola ja sokeri. Kun oppilaat ovat innostuneita, ei koulutyö uuvuta tai tunnu tympeältä. Oppilaat olivat nähneet vaivaa projektin toteuttamiseksi. Jotkut olivat valmistelleet tapahtumaa iltaisin ja viikonloppuna. Toiset olivat esimerkiksi tänään aamulla heränneet varhain leipomaan tuotteitaan myyntiä varten. Oppilaat olivat myös kiertäneet useita paikallisia yrityksiä, jotka olivat osaltaan saattaneet tukea pienin lahjoituksin tapahtumaa. Mikä tärkeintä, oppilaille oli muodostunut takuulla hyvä kuva paikallisesta yritys- ja elinkeinoelämän kentästä. Projektin aikana yritykset olivat rakentaneet verkkoon omat kotisivut, joissa esiteltiin yritys ja sen tuotteita. Enää taisi olla vain pieni askel ottamatta kohti todellista verkkokauppaa.

Projektissa valmistetut
yrityksen kotisivut
Opettajalle Pikku Yrittäjät -konsepti on vaivaton toteuttaa. Tarjolla on rutkasti materiaalia sekä myös tukea tarpeen vaatiessa. Pertti-rehtori muistutti, että konsepti sopii erittäin hyvin eri-ikäisille koululaisille. Viime vuonna Soidinsuon koulussa toimintaa oli tehty onnistuneesti toisen luokan oppilaiden toteuttamana. Kajaanissa olemmekin lähteneet tekemään systemaattista yhteistyötä yrittäjyyskasvatuksen eteen yhteistyössä esi- ja perusopetuksen, toisen asteen sekä ammattikorkeakoulun koulun kanssa. Joissain kouluissa toiminta on ollut systemaattista jo pitkään, kuten Kajaanin Lyseon peruskoulussa, ja toisissa harjoitellaan toimintaa. Suunta on kaikkialla kuitenkin sama: yritteliääseen (yhteis)työhön kasvamista sekä omien vahvuuksien ja mielenkiinnon kohteiden löytämistä. Lasten ja nuorten kasvun ja Kajaanin alueen kehittymisen kannalta on tärkeää, että eri kouluasteiden tavoitteet ovat yhteiset ja samansuuntaiset ja tuemme toisiamme tavoitteiden toteutumiseksi.


Lopuksi - haave luo tavoitteen, tavoite luo tahtoa ja tahto motivaatiota ponnistella haaveen tavoittamiseksi 


Työelämätaidot ja yrittäjyys ovat yksi laaja-alaisen osaamisen osa-alue uuden perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteissa. Jo nyt työelämä edellyttää meiltä paljon. Mitä työelämä edellyttää meiltä tulevaisuudessa, kun nykyisenkaltainen työ ja mahdollisesti työn luonne muuttuvat? Kysymys on aivan keskeinen ihmisen hyvinvoinnin ja tasapainoisen yhteiskunnallisen elämän näkökulmasta. Nykypäivänä kiistellään paljon siitä, mitä koulun tulisi lapsille opettaa. Mikä on oppiaineiden sisältöjen merkitys ja laaja-alaisempien valmiuksien merkitys? Mikä on koulun rooli ja missä määrin koulun tehtävänä on ratkaista tukku yhteiskunnallisia ongelmia terveydestä ja hyvinvoinnista perheiden arjen sujuvuuteen saakka? En osaa ajatella kuin, että yhteiskunta ja sen vaatimukset oppimisen ja kasvun näkökulmasta ovat muuttuneet viimeisen 30 vuoden aikana. Joudumme miettimään muuttuvassa maailmassa jatkuvasti koulun merkityksen kirkastamista vastaamaan vallitsevan ajan tarpeita mutta ennen kaikkea lasten hyvän kasvun tarpeita. Faktatietojen ja erilaisten taitojen opettaminen ja oppiminen ovat edelleen tärkeitä. Nostaisin kuitenkin näitä tärkeämmäksi hyvän psyykkisen kasvun ja hyvinvoinnin tarpeet, joiden kasvun tukemiseen katson mm. laaja-alaisen osaamisen alueiden tavoittelemisen kuuluvan keskeisesti. Opetus kasvattaa pelkkien tietojen ja taitojen oppimisen sijaan. Kuvaamani Soidinsuon koulun projektin ehkä kaikkein tärkein tavoite on ollut toiminta, joka mahdollistaa lapsille myönteisen haaveen ja tulevaisuuskuvan muodostumisen. Jos ja kun joku lapsista toteaa projektin päätteeksi, että "haluan olla isona...", on koulu onnistunut tehtävässään. Haave luo tahdon ja motivaation oppimiselle!

Lue myös

Oppimisen tulevaisuus - perustaitojen hallinta, merkitys ja koulun tiedonkäsitys


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti