keskiviikko 25. huhtikuuta 2018

Varhaiskasvatus koulutusketjun osana ja muutosten pyörteissä

Teksti on avauspuheenvuoro Kajaanissa järjestetyssä Varhaiskasvattaja 2018 koulutuspäivässä 21.4.2018.

Suomalainen varhaiskasvatus on olut isossa muutoksessa viime vuosien aikana. Lainsäädäntöä on uudistettu ja uudistetaan edelleen. Perheille koituvaa palvelun maksuperustetta on muutettu lyhyellä aikaa neljään kertaan. Valtakunnalliset ja paikalliset varhaiskasvatuksen suunnitelmat ovat laadittu ja ne normittavat toimintaa. Mediassa ja erilaisilla foorumeilla käydään keskustelua varhaiskasvatuksen aloitusajankohdan ja velvoittavuuden varhentamisesta. Opettajuus ja kelpoisuudet puhuttavat, ammatin vetovoimaa ja palkkausta unohtamatta.

Muutos yksittäisen palvelutoiminnan äärellä on merkittävä ja kertoo siitä, että varhaiskasvatuksesta on muodostunut jäntevä osa koulutusketjua, jolla tarkoitan varhaiskasvatusta ja esiopetusta, jatkuen perusopetukseen ja toiselle asteelle sekä sieltä aina korkea-asteelle saakka. 

Muutokset opetuksen ja kasvatuksen kentällä, joiden kanssa olemme eläneet vahvasti 2010-luvun ajan, juontavat juurensa vallitsevaan yhteiskunnan muutokseen, jossa meidän jokaisen on pärjättävä niin yksittäisenä ihmisenä kuin yhteisönä parhaalla mahdollisella tavalla. Muutos kosketta kaikkia elämänalueita ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta teknologiaan, tiedon käsittelystä tuottamiseen sekä työn ja ammattien sisällöllisen muutokseen. Muutos on osin nopeaa ja konkreettista mutta osin hidasta ja abstraktimpaa. Mutta olkoonpa kumpaa tahansa, on muutoksella vaikutuksensa arvoihin sekä hyvinvointiimme ja jokainen koemme tämän muutoksen yksilöllisesti – innostuen ja voimaantuen tai huolestuen ja jopa uupuen. Muutos kiteytyy hyvin, kun mietitään miten media ja tiedon kulku ovat muuttuneet 1950-luvulta tähän päivään: kun televisio keksittiin, kesti liki 15 vuotta, että tv saavutti 50 miljoonaa käyttäjää. Kun internet yleistyi 90-luvun alusta, 50 miljoonan käyttäjän raja saavutettiin 4 vuodessa. Instagramin 50 miljoonan käyttäjän raja saavutettiin puolessa vuodessa. Angry Birds tavoitti 50 miljoonaa käyttäjää 35 päivässä ja Pokemon Go kahdessa viikossa.

Olipa muutos hidasta tai nopeaa, on se psyykkinen haaste ihmisille. Elämme luonnollisesti menneen kokemusperustamme varassa. Mennyt aika sekä tottumus ja muodostuneet tavat luovat meille turvallisuuden tunnetta. Kyky nähdä muutos ja muuttumisen tarve (tulevaisuus) ja sitä kautta kyky muuttua ja luopua totutuista tavoista vaatii ponnisteluja sekä sopeutumista. Juuri tämän vuoksi muutos on raskasta ja näin myös usein vaikeaa myös toteuttaa. Koulutusketjun, varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle, on toimittava yhteisten periaatteellisten tavoitteiden johtamana ja tämän ketjun tärkein tehtävä on kasvattaa, nimenomaan kasvattaa ja vahvistaa lasten ja nuorten valmiuksia kehittää itseään muuttuvassa maailmassa. On osattava vaalia sopivasti vanhaa ja elettävä ajan tarpeet nähden ja kehitettävä tätä vasten sopivasti jotain uutta. Muistetaan, että teemme tulevaisuutta yhdessä ja tässä hetkessä. Siksi on tärkeää, että lapset saavat toimia nykyaikaisissa oppimisympäristöissä, nykyaikaisin välinein osaavien opettajien ja avustajien ohjauksessa. Tällä tavalla lapset oppivat nykypäivän tärkeitä taitoja mutta parhaimmillaan heille kehittyy taito hoksata, miten asiat voidaan tehdä vielä nykyistä viisaimmin keinoin ja välinein. Opitaan taitoa tehdä tulevaisuutta.

Miten on sen vanhan vaalimisen laita? Kun maailma muuttuu ympärillämme kovaa vauhtia, on muistettava että on tiettyjä asioita, jotka ovat pysyviä ja vaalittava näitä. Muistetaan, että koulutuksen arvostaminen ja ahkeruus ovat avaimet hyvään kasvuun ja parempaan tulevaisuuteen. Tulevaisuudessa tarvitaan edelleen hyviä käytöstapoja. Tarvitsemme taitoa antaa kiitosta toisille ja tarvitsemme myös itse kiitosta sekä tunnustusta työstämme. Haluamme kokea uutta, tietää ja taitaa sekä hankkia uusia valmiuksia. Meillä on tarve kokea perusturvallisuutta, vapautta sekä asioitten alkuun laittamista. Haluamme vaikuttaa asioiden kulkuun ja ottaa vastuuta itsestä sekä toisista. Koemme tarvetta spontaaniin itseilmaisuun, luovuuteen ja tarvitsemme esteettisiä kokemuksia. Kun tällaiset asiat pääsevät toteutumaan elämässämme, on varmaa että saamme hyvän perustan oppimiselle ja hyvälle elinikäiselle kasvulle.

Toivotan teille erinomaista koulutuspäivä.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti