lauantai 6. lokakuuta 2018

Kainutlaatuista, maailman parasta opettajuutta ja koulua kehittämässä

Tänään järjestettiin Kajaanissa #kainuutlaatuinenope2018 opettajien täydennyskoulutuspäivä. Lehtikankaan monitoimitalossa kävi kuhina ja sorina, kun ympäri Kainuun paikalle oli saapunut noin 600 opettajaa - varhaiskasvatuksen opettajia, luokanopettajia, aineenopettajia, ammatillisen koulutuksen opettajia, lukion opettajia, musiikkiopiston opettajia, kansalaisopiston opettajia. Työpajojen ja luentojen sisällöt käsittelivät hyvinvoivaa kouluyhteisöä sekä tulevaisuuden työtä.

Nykyisessä muodossaan tämän päivän koulutus taitaa olla kaikkiaan neljäs järjestyksessään. Meidän omalle täydennyskoulutusyksikkö AIKOPAlle täytyy antaa suuret kiitokset koulutuksen kehittämisestä. Koulutus järjestetään open space -idealla, eli opettajat saavat valita luentojen ja työpajojen kohteet vapaasti omaan mielenkiintoon perustuen. Luvatonta ei ole myöskään se, että päivä sujuu kollegoita tavaten, opetuksesta keskustelen ja yhteisiä kiinnostuksen kohteita hioen vaikkapa kahvikupin äärellä istuen. Vapautta seuraa vastuu ja motivaatio. Tänäänkin tunnelma vaikutti innostuneelta ja kiinnostuneelta. Kainuussa opettajien täydennyskoulutus kuntien välisenä yhteistyönä omaa pitkät perinteet ja erityisen hienoa on se, että yhteistyö on laajentunut viime vuosina koskettamaan opettajia varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle sekä aina vapaaseen sivistystyöhön ulottuen. Olemme ajatelleet, että kun eri alojen opettajat pääsevät kohtaamaan, vaihtamaan ajatuksia ja näkemyksiä, päästään tällä rikkaampaan opettajuutta kehittävään vuorovaikutuksen kuin sillä, että saman alan opettajat yksistään kohtaavat toisiaan ammatillisten kysymysten äärellä.


TOMATO - Kokeile, ole rohkea, luota, yllätä, tunne ja rakasta!
Itse kävin kuuntelemassa päivän annista Mato Valtosen ja Tom Pöystin TOMATO luennon. Pöysti ja Mato keskustelivat ja pohtivat erittäin innostavalla ja kaikkia kannustavalla tavalla positiivisen asenteen, rohkeuden, kokemisen ja kokeilun sekä tuntemisen merkitystä hyvän elämän ja työelämän perustana. EVVK eli Ei Valiteta Vaan Kehitetään, voisi sanoa tiivistetysti. Annetaan lapsille mahdollisuus olla lapsia, kokea erilaisia tunteita ilosta suruun ja kipuun, koska vain siten ihminen oppii tärkeimmän eli itsensä ja sitä kautta arvostamaan toisia. No... ei se varmaan ihan noin luento mennyt mutta itse kuulin asian näin ja Tom kannustikin kuulemaan sen minkä kuulee ja kuulemaan niin. Näkemään sen minkä näkee ja näkemään niin!


Kainuussa on maailman parasta koulutusta ja kasvatusta!

Mato ja Tom kannustivat luennossaan tekemään aina parhaansa. Vetämään aina täysillä sen, mitä tekee. Kun tekee aina parhaansa, on todennäköisempää, että huomennakin ihmiset innostuvat ja haluavat tulla uudelleen "katsomaan keikkaa". Meidän tapauksessa perheiden ja lasten on aina uudestaan ja uudestaan innostuttava koulusta ja oppimisesta (ks. Opettajuus, tulevaisuus ja opettajien osaamisen kehittäminen). Mato ja Tom totesivat, että olkaa Kainuussa maailmaan parhaita opettajia ja kouluja. Olemmekin. Miettikääpä. Lapset pitävät Kainuussa koko maassa eniten koulunkäynnistä (ks. kuva alla) vaikka monella terveysmittarilla mitattuna perheillä on paljon haasteita hyvinvoinnissa (ks. Sosiaali- ja terveyspalvelut Kainuu, asiantuntija arvio kevät 2018). Silti koulujen oppimistulokset ovat erinomaiset ja ennen kaikkea lapset pitävät koulunkäynnistä ja siten myös oppimisesta, päiväkoteja unohtamatta. Kainuussa on panostettu suhteessa alueen kokoon nähden paljon viime vuosina koulujen ja päiväkotien rakentamiseen ja peruskorjaamiseen. Yhteensä noin 100 miljoonaa euroa. Meillä oppimisympäristöt ovat kunnossa ja lapset saavat oppia ja työskennellä modernien opetusvälineiden parissa. Tuntiresurssia on talouden haasteista huolimatta haluttu antaa oppimisen ja kasvun tueksi. Erityisen tuen tarpeen kasvuun on vastattu ja perustettu uusia pieniryhmiä lasten kehityksen tueksi. Ryhmissä pyrkimyksenä on myös lasten kuntouttaminen, ei vain järjestyksen ylläpitäminen. Varhaiskasvatukseen on palkattu ja palkataan jatkossakin tarpeen vaatiessa yksilöavustajia lapsen kasvun tueksi. Myös varhaiskasvatuksesta löytyy lasten erityisryhmiä. Inkluusio ei ole ollut meillä säästökeino.

Kouluterveyskysely. "pitää koulunkäynnistä" 4.-5. luokka.
Myös yläkoululaisten arvio on maan keskiarvoa korkeampi.
Lopuksi

Kainuun ja Kainuun kuntien haaste mutta samalla myös mahdollisuus on pieni kokomme. Tunnemme toisemme ja ihmisten välinen vuorovaikutus on nopeaa ja välitöntä. Eri kouluasteiden mutkaton yhteistyö on meillä mahdollista. Yhteistyössä voimme hyödyntää toistemme osaamista ja tukea toistemme osaamisen kehittymistä. Kaiken tavoitteena ja keskiössä ovat kainuulainen lapsi ja nuori. Tärkeää on, että jaksamme tehdä asioita myös tulevaisuudessakin vahvasti yhdessä ja osaamme myös uudistua. Tulevaisuudessa yhteistyötä kannattaa laajentaa SISOTE -muotoon eli mukaan kannattaa ottaa entistä tiiviimmin perhepalvelujen toimijoita. Kuten TOMATO luennossaan totesi, ei annetta innitykselle, ankeuttajille ja vähättelylle valtaa vaan vaalitaan yhdessä tekemistä, arvostusta ja innostusta, jotka jatkuvat ja kasvavat vain tekemällä yhdessä, arvostamalla ja osoittamalla arvostusta itselle ja toisille sekä innostumalla itse ja yhdessä. Tarvitaan rohkeutta mennä yhdessä rinta rottingilla kohti tulevaa!


Linkkejä

THL, kouluterveyskysely, alueellinen vertailu 4.-5. luokat

Kainutlaatuinenope 2018 blogisivusto

Kainutlaatuisen oppimisen suunta 2025

#kainutlaatuinenope - innostavaa opettajien täydennyskoulutusta yli kouluasterajojen


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti