maanantai 20. toukokuuta 2019

Jotain arvokasta - Kajaanin keskuskoulun musiikkiluokat täyttävät 50 vuotta

Jotain arvokasta 16.5.2019 - Kajaanin keskuskoulun musiikkiluokkien 50-vuotisjuhlakonsertti

Toivotan Kajaanin kaupungin puolesta lämpimät onnittelut 50 vuotta täyttäville musiikkiluokillemme. Kiitos nykyiset ja entiset oppilaat, opettajat, rehtorit sekä huoltajat ja vanhempainyhdistys siitä, että olette olleet kehittämässä kajaanilaista musiikki- ja kulttuurielämää omalla merkittävällä panostuksellanne. Saamme olla reilusti ylpeitä, että meillä on kaupungissamme lasten kasvua, luovuutta ja myös kaupungin vetovoimaa edistävää korkeatasoista musiikkiluokkatoimintaa 50 vuoden kokemuksella. Tämä on jotain arvokasta!

Keskuskoulun musiikkiluokkien juhlakonsertin yleisöä
Keskuskoulun musiikkiluokilla on vankka historia, jonka varaan on hyvä rakentaa vankkaa tulevaisuutta. Tähän historiaan peilaten voidaan todeta, että koulurakentaminen ei ole koskaan pikkujuttu. Rakentaminen on paitsi yksittäisenä investointina suuri mutta ennen kaikkea rakennuksessa toteutettavan opetuksen henkiset vaikutukset ovat suuret koulua ympäröivälle alueelle. Näin on ollut erityisesti keskuskoulun kohdalla. Keskuskoulun musiikkiluokkien historiaa käsittelevässä Aki Kähkösen tutkielmassa todetaan, että juuri koulun perustamisella oli iso merkitys kajaanilaisen musiikinopetuksen ja musiikkitoiminnan kehittymiselle nykyiselle tasolleen. Silloiset uudet pedagogiset vaikutteet kulkeutuivat hyvin uuteen kouluun ja isossa yksikössä uusien tuulien vaikutukset ulottuivat laajalle oppilas- ja opettajakunnassa.

Kähkönen arvioikin, että sekä kouluun asetetut rahalliset panostukset mutta myös muita kouluja suurempi tiedollinen resurssi eli osaavat ja työstään innostuneet opettajat takasivat sen, että musiikkiluokkatoiminta pääsi jalkautumaan vahvasti käytäntöön, ja alun pienten kasvukipujen jälkeen toiminta pääsi myös juurtumaan osaksi Keskuskoulun arkea ja toimintakulttuuria. Kajaanin Keskuskansakoululla musiikin tuntiopettaja Gudrun Viergutz oli musiikkikasvatuksesta innostunut opettaja ja hän perusti Keskuskoululle jo vuonna 1966 epävirallisen musiikkiluokan, eli pari vuotta ennen virallista perustamispäätöstä. Varsinainen päätös musiikkiluokan perustamisesta Kajaaniin tehtiin kesäkuun 19. päivänä 1968, jolloin kansakoulujen johtokunnan päätöksellä todettiin, että ”ensi lukuvuoden alusta lukien varsinaiseen kansakouluun perustetaan musiikkiluokka, jonka oppilasvahvuudeksi tulee n. 30 ja musiikkituntien lukumääräksi 4 t”. Gudrun Viergutzin lisäksi ratkaisevassa asemassa musiikkiluokkatoiminnan juurtumisen kannalta olivat opettajat Pauli Kukko sekä Sakari Jankko.

Musiikkiluokat tarvitsevat toimiakseen innostuneet ja motivoituneet oppilaat. Keskuskoulun musiikkiluokkien alkutaival ei ollut aivan helppo mutta opettajien mukaan juuri oppilaiden innokkuus ja motivoituneisuus mahdollistivat opetustyön kehittämisen sekä onnistumisen musiikkiluokkatoiminnassa. Tämä innostuneiden opettajien ja oppilaiden ketju on ulottunut tähän päivään saakka. Musiikkiluokkiemme oppilaat ja opettajat ovat paitsi kyvykkäitä niin aina valmiit tuomaan iloisen musiikillisen tervehdyksen tai tuottamaan isomman produktion tilaisuuteen kuin tilaisuuteen. Erilaiset konsertit ja esiintymiset kasvattavatkin oppilaiden esiintymistaitoja ja vahvistavat musiikillisten taitojen ja valmiuksien kehittymistä. Opinpolku musiikkiluokalla onkin tarjonnut monelle lahjakkaalle kajaanilaisnuorelle tien myös musiikin ammattilaisuuteen, vaikka tämä ei ole ollutkaan toiminnan ensisijainen tarkoitus.

Taiteen tekemisellä ja kokemisella on myönteinen vaikutus lasten kasvuun. Erityisesti musiikkiluokkien toiminnan yhteisöllinen luonne kasvattaa lapsia ja tukee heidän oppimistaan. Kähkönen kuvaa tutkielmassaan musiikkiluokkien entisten oppilaiden kokemuksia musiikkiluokkalaisena olemisesta ja siitä, kuinka toiminta itselle mielekkään asian, musiikin parissa vaikutti nuoren elämässä. Yksi oppilaista toteaa, että ”sain tuona aikana oikein hyvän pohjan myöhemmille musiikkiopinnopille ja kannustusta siihen… Etenkin se, että sai ystävikseen ihmisiä, joille musiikki merkitsi samaa kuin minulle, vaikutti valtavasti omaan arvomaailman.” Toinen toteaa puolestaan, että ”Kaiken kaikkiaan musiikkiluokalle pääseminen oli minulle… ainutlaatuinen väylä päästä havaitsemaan omat erityistaitonsa. On ollut hienoa, että se on ollut mahdollista Kajaanin kokoisessa kaupungissa. Olen kiitollinen siitä ajasta.” Pari päivää sitten julkaistussa Kainuun Sanomien haastattelussa Keskuskoulun entinen oppilas, muusikko Kalle Torniainen puntaroi, mitä musiikkiluokat antoivat elämään ja toteaa toiminnan luonteesta, että ”yhdessä tekeminen, toisten kuunteleminen, kunnioittaminen, luovuus ja ikuinen oppiminen. Ne ovat taitoja, joista on hyötyä kelle tahansa kaikilla elämän osa-alueilla… Musiikin harrastaminen ja yhteiset kokemukset luovat ikuisia verkkoja.

Onnistuminen koulussa ja harrastuksen parissa edellyttää, että vanhemmat ovat sitoutuneet tukemaan lastaan. Tämäkin tilaisuus on hieno osoitus siitä, että musiikkiluokkalaisten vanhemmat ovat aktiivisesti mukana tukemassa lasten koulunkäyntiä ja edistävät siten omalla myönteisellä esimerkillään ja toiminnallaan lasten oppimisen ja kasvun edellytyksiä. Iso kiitos musiikkiluokkien pitkälle historialle ja menestykselle kuuluu myös teille, hyvät oppilaiden vanhemmat.

Näillä sanoilla haluan esittää Kajaanin kaupungin puolesta musiikkiluokille kiitoksen yhteisöllemme arvokkaasta työstä ja toivottaa menestystä ja innokkuutta oppimiseen ja opetukseen tuleville vuosille.

Lähde
Aki Kähkönen 2006. Musiikkiluokkatoiminta Kajaanin Keskuskoulussa. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Oulun yliopisto, Kajaanin opettajankoulutusyksikkö

Kainuun Sanomat 14.5.2016. Musiikkiluokat täyttää 50 vuotta - entinen oppilas Kalle Torniainen: En voisi olla kiitollisempi


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti