maanantai 27. huhtikuuta 2015

Johtajuus ja tilannetaju - suuntaa edellä näyttäen vai tahtia takana määräten?

Törmäsin sosiaalisessa mediassa oheiseen, suhteellisen provokatiivisen kuvaan johtamisesta:

Ollako Johtaja, valmentaja vai ohjaaja? Kuva on kärjistävä yleistys mutta hyvä lähtökohta asian käsittelylle - mikä on johtajan paikka organisaatiossa?

Olen verrannut usein johtamista opettajuuteen. Opettaja, joka tulee hyvin toimeen oppilasryhmän kanssa sekä opettajanhuoneessa, hallinnee hyvin myös johtamisen. Hyvä opettaja (=johtaja) hallitsee motivoinnin sekä rakentavan vuorovaikutuksen luomisen johdettavien eli oppilaiden keskuudessa. Hyvä opettaja (=johtaja) osaa lukea oppilaitten mielenmaisemaa ja omaa tilannetajun, jota kautta hän kykenee asemoimaan oman paikkansa ja roolinsa suhteessa oppilaisiin. Hyvä opettajuus (=johtajuus) on aktiivista läsnäoloa ja eloa vuorovaikutustilanteessa. Hyvä opettaja (=johtaja) on kiinnostunut oppilaistaan (=henkilöstöstään) ja omaa vilpittömän halun auttaa oppilaitaan (=henkilöstöään) menestymään. Tämä tekee opettajuudesta (=johtajuudesta) vaativaa sekä siten ajoittain henkisesti raskasta työtä.
"Voidakseen johtaa muita on oltava valmis menemään edeltä yksin." - Harry Truman
Yllä olevaa kuvaa tarkastellen voi todeta, että molemmat tilanteet ovat oikein ja tietyssä toiminnan tai organisaation vaiheessa perusteltuja johtamistapoja. John Deweyn vuorovaikutuksen teoretisointia lainaten voidaan puhua kontrollin ja ohjaamisen tasapainosta, josta muodostuu jalostunut suuntaaminen. Voidaan puhua esimerkistä, määräyksestä, delegoinnista tai luottamuksesta. Koulutus ja valmennus Oy Priiffari toimitusjohtaja Jari Haapaniemi piti johtoryhmällemme reilu vuosi takaperin erinomaisen koulutuksen, jossa hän esitti aihetta selventävän kuvion nk. tilannejohtamiseen liittyen.

Tilannejohtamisen malli, Priiffari Oy Jari Haapaniemi Blanchardia ja muita lainaten.
Ohjauksen ja tuen määrä ovat korkeita, kun sitoutuminen ja tehtävän hallinta ovat työntekijällä alhaiset. Johtajan on tällöin ymmärrettävä olla tietoisemmin sekä intensiivisemmin läsnä työntekijän arjessa. Tämä tarve korostuu erityisesti uuden edessä ja muutoksessa. Tällöin punnitaan johtamisen taitoja: tilannetajua, kykyä kuunnella, heittäytyä, hallita sisältöä ja luoda yhteistä näkymää. Johtajan on jaksettava kulkea edellä ja näytettävä tarvittaessa esimerkkiä. Kun tehtävän hallinta kasvaa, kasvaa myös työntekijän varmuuden tunne sekä sitoutuminen. Johtaja voi siirtyä sivummalle, antaa tehtäviä, delegoida, luottaa ja nauttia yhdessä organisaation kanssa onnistumisista, muistaen väliin myös kiittää menestymisestä.
Johtajana sinun tulisi aina aloittaa sieltä, missä ihminen on, ennen kuin yrität johtaa häntä sinne, minne toivot hänen menevän. - Jim Rohn
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti