torstai 28. toukokuuta 2015

Johtaja: kun et tiedä, mutise. Kun olet pulassa, delegoi...

Aasinsilta asiaan: Uusi hallitusohjelma on julkistettu. Lähiaikoina tarkentuu, miten sitä ryhdytään toteuttamaan konkreettisesti. Ohjelma sisältää muun muassa edellisvuosina paljon puheena olleita normien purkulinjauksia. Palveluja normittavien säädösten purkamisella on suora vaikutus toimintatapoihin. Muutos ja talouden säästötoimenpiteet aiheuttavat luonnollisesti huolta mutta muutos on aina mahdollisuus. Johdon, henkilöstön sekä luottamushenkilöiden hyvä yhteistyö on jatkossakin menestyksen edellytys. Muutoksessa johtajilta tullaan vaatimaan paljon. Otan tässä tekstissä tarkasteluun delegoinnin merkityksen hyvälle johtamiselle.Sujuvan delegoinnin avulla sujuvaan työhön

Delegointitaito on johtamisen alue, jota on kehitettävä ja johon on kiinnitettävä tietoista huomiota. Delegoinnissa kyse on asioitten sujuvasta hoitamisesta, yhteistyöstä, vuoropuhelusta ja onnistumisesta. Helposti käy kuitenkin niin, että johtajalla ei ole aikaa tai kykyä miettiä riittävästi, mitä ja mistä milloinkin delegoi, ja tämä johtaa pahimmillaan töiden puuroutumiseen. Hyvä delegointitaito on osa hyvä johtajuutta mutta se voi olla myös merkki heikosta johtajuudesta. Arvioin lyhyesti delegoinnin merkitystä ja osuutta johtamisessa seuraavin lausumin.

Hyvä johtaja:
  • delegoi saadakseen aikaan tulosta ja hoidettua tehtävät sujuvasti ajallaan. 
  • delegoi saadakseen yksilötasolla työntekijälle aikaan onnistumisen ja pätevyyden kokoemusta. 
  • delegoi valjastaakseen organisaation parhaat voimat annetun tehtävän toteuttamiseen. 
  • delegoi osallistaakseen ja kehittääkseen organisaatiossa vallitsevaa osaamista. 
  • delegoi jakaakseen vastuuta. 
  • delegoi niin, että antaa selkeät ohjeet tehtävälle, selkeän aikataulun ja seuraa sekä kuuntelee tehtävän edistymistä ja antaa lopuksi myös palautteen tehtävästä suoriutumisesta. 

Delegointi ei ole toimivaa, jos johtaja toteuttaa delegointia vältelläkseen itselleen ikävän tuntuisia tehtäviä ja siirtää (mielestään delegoi) nämä tehtävät alaistensa hoidettavaksi. Tällä tavalla johtaja rakentaa organisaatioon vain tyytymättömyyden sekä välttelyn kulttuuria. On toki muistettava, että johtajan tehtävä ei ole hoitaa kaikkea organisaatiossa ja fiksut työntekijät hoksaavat myös ottaa oma-aloitteisesti, kyselemättä vastuuta ja asioita hoitaakseen.

Johtaja – kun olet pulassa: osallista, keskustele, luota, luotaa ja toimi. Delegoi viisaasti!


Linkkejä
MITÄ DELEGOINTI TARKOITTAA JA 6 VINKKIÄ KUINKA DELEGOIDA TEHOKKAASTI

Hyvä delegoija voittaa aina

Kuinka delegoida tehokkaasti?

Hyvä johtaminen – Osa 5: Priorisointi ja delegointi


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti