torstai 23. kesäkuuta 2016

Terve sielu terveessä ruumiissa - lapset ja aikuiset liikkeelle!

Kauneus on katsojan silmissä ja mieltymykset sekä ajatukset omiani... Kevään koulumaailmaa koskeva uutisointi ja niistä käyty keskustelu eivät ole jaksaneet viimeaikoina innostaa minua, koska levy näyttää juuttuneen tässä hieman paikalleen. Eilen (22.6.16) ui kuitenkin mietinnän arvoinen uutinen verkkoon: "Seinäjoella lapset laihtuvat ja nyt tuloksia tullaan ihmettelemään aina Etelä-Koreasta asti Kaupunki uudisti päiväkotien ja koulujen pihat ja ruokalistat.", kirjoittaa päivän Helsingin Sanomat. Uutinen sytytti miettimään ajatuksia aiheesta, koska terveys on yksi arvokkain asia elämässämme. Terveyteen kulminoituu nimittäin kaikki se, mihin pyrimme ja mitä tavoittelemme kasvatuksen, koulutuksen ja työelämän saralla (hyvinvointi, kyky huolehtia itsestä ja toisista, motivaatio, energia, ilo, kestävä talous, kilpailukyky...). Seinäjoella on tartuttu tomerasti tärkeään ja jossain määrin myös herkkään aiheeseen. Ote on kuitenkin myönteinen ja kehittävä. Koko yhteisö tekee yhdessä töitä terveyttä ja hyvinvointia edistävien olosuhteiden luomiseksi ja lasten kasvattamiseksi terveyteen.


Terveys on arvo, jota ihmisen tulisi elämässään tavoitella. Lapsia tulee kasvattaa terveyteen ja terveyttä arvostavaan asenteeseen. Kyse on ihmisen tahdosta olla terve, mikä on yksi tavoiteltava arvo elämässä. J. E. Salomaan sanoin, mitä terveempänä ihminen itseään pitää, sitä terveempi hän on. Se, että ihminen tahtoo olla terve, ei tarkoita himoliikkujan asennetta, koska siinäkin ajaudutaan helposti fyysisesti tai psyykkisesti epäterveelle alueelle. Terve ihminen tahtoo olla ja pysyä terveenä, hän huolehtii itsestään sekä toisistaan, eikä pakene velvollisuuksiaan terveyteen vetoamalla. Tietenkin on muistettava, että terveys on monisyinen asia ja aina ihminen ei pysty itse siihen vaikuttamaan, tahtoipa kuinka vain. Kun luonto päättää toisin, sairastumme.

Jokainen pystyy itse kuitenkin vaikuttamaan terveyteensä omilla liikuntaa, syömistä sekä lepoa koskevilla valinnoilla. Ylipainon ehkäisy ja normaalin painon ylläpitäminen on ensiarvoisen tärkeää kaiken ikäisille. Liikunnallinen elämäntapa ja siihen usein lähes automaattisesti kytkeytyvä terveellisen ruokavalion toteuttaminen ovat opittavissa. Lasten kohdalla perheet ovat avainasemassa mutta kuntien sivistys-, ympäristöteknisen sekä sosiaali-ja terveystoimialojen yhteistyöllä on keskeinen roolinsa olosuhteiden sekä terveyttä edistävän tavoitetilan luomisessa. Kuntien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmät, joissa valmistellaan säännöllisesti hyvinvointikertomusta päätöksenteon tueksi, ovat avainasemassa toimialojen yhteistyön toteuttamisessa. Seinäjoen esimerkistä välittyy ajatus, että koko kuntaorganisaatio on ottanut ylipainon ehkäisyn ja terveyden edistämisen yhteiseksi agendaksi.

Ylipaino ja sen aiheuttamat terveyshaitat ovat miljardiluokan kysymys kuntien taloudelle, inhimillistä haittaa unohtamatta. Tähän soisi kansallista kilpailukykyä tarkastellessa kiinnitettävän nykyistä huomattavasti enemmän huomiota. Kuntien keskeinen tehtävä on huolehtia kuntalaistensa terveydestä ja hyvinvoinnista. Monet kunnat tekevät tässä paljon hyvää työtä osaltaan ja kunnat ovat sisäistäneet valmistelussa sekä päätöksenteossa roolinsa hyvin: lähiliikuntapaikkoja, peliareenoita, frisbeegolfratoja, pyöräily- ja kävelyteitä sekä muita liikkumaan innostavia olosuhteita rakennetaan ja liikuntapaikkojen maksupolitiikkaa suunnitellaan terveyttä ja hyvinvointia edistäviksi. Esimerkiksi Kajaanissa urheiluseurat ovat vapautettu jo vuosien ajan liikuntapaikkoja koskevista maksuista alle 18-vuotiaiden toiminnan osalta, ja koulujen liikuntasalien käytöstä ei peritä maksuja erityis- ja perheliikunnan ryhmiltä.

Parhaatkaan olosuhteet eivät kuitenkaan vielä takaa mitään vaan ne vain mahdollistavat. Vanhempi lapsen ja nuoren liikkumista edistävän elämäntavan takaajana, ja aikuinen itse omin päätöksin oman terveytensä ja hyvinvointinsa takuumiehenä tekee viimekädessä ratkaisun siitä, millaiseksi oman elämänsä omin liikkumista ja terveyttä edistävin valinnoin rakentaa.


Linkkejä

Hyvinvointia kulttuurista - Vapaa pääsy museoihin edistää kuntalaisten hyvinvointia

Se kuka kestää parhaiten elämän koettelemukset, on parhaiten kasvatettu - työhyvinvointi ja työssäjaksaminen

Lasten ja nuorten liikunnassa on keskityttävä motivaation ja liikunnan ilon tukemiseen

Kuntalaisten hyvinvointia tukemassa - hyvinvointikertomustyö osana kaupunkistrategiaa sekä talouden ja toiminnan suunnittelua