keskiviikko 28. syyskuuta 2016

Koulujen toimintakulttuuria uudistetaan yhteistyöllä

Koulujen toimintakulttuurin uudistaminen on Kajaanissa hyvässä vireessä. Viime viikkoina olen käynyt aiheesta paljon keskustelua esimerkiksi perusopetuksen rehtoreiden kanssa ja on ollut ilo havaita, kuinka selkeää ajattelu asiasta heillä on. Julkisessa keskustelussa on toisaalta kysytty ehkä hieman ironisestikin, mikä muuttui kesälomalla, tarjoten rivien välissä vastausta "ei mikään". On hyvä muistaa, että muutos on startannut jo muutama vuosi takaperin ja kouluissa on luotu valmiutta siihen, että tänä syksynä kouluissa alkaa uusi aika.

Koulujen toimintakulttuurin uudistuksessa esi- ja perusopetus eivät tee työtään yksin. Koulut huomioivat hyvin eri sidosryhmien mahdollisuudet yhteistyön ja sitä kautta koulutyön rikastuttamiseksi. Verkostot vaihtelevat jonkin verran kouluittain mutta yhteisiäkin linjoja on etsittävä. Kajaanissa on ponnisteltukin eri koulutusasteiden yhteistyön eteen linjojen kirkastamiseksi. Olemme kokoontuneet eri koulutusasteiden (esi- ja perusopetus, toinen aste, korkea-aste) ylimmän johdon kanssa säännöllisesti tarkastelemaan opetuksen muutoksen suuntaa, tilaa ja tarpeita. Tavoitteena on, että kainuulaiset ja kajaanilaiset lapset saisivat mahdollisuuden hankkia oppinsa ympäristössä, joka tukee kasvua tulevaisuuden tarpeet huomioiden parhaalla mahdollisella tavalla. Koulutustoimijoiden johdon toimesta olemme linjanneet kaikkia koulutusasteita yhdistäviksi ja niiden toimintakulttuuria ohjaaviksi kehittämisen kohteiksi seuraavat neljä tavoitetta:
  • Ilmiöperusteinen opetus ja oppiminen (koulujen, ympäröivän yhteisön, tietoverkkojen sekä kirjastojen muodostamana yhteistyönä).
  • Oppimismotivaatiota ja onnistumista edistävien oppimisympäristöjen vuorovaikutus kouluissa sekä yritysten, erilaisten työyhteisöjen sekä kulttuuriympäristön kanssa.
  • Ubiikin oppimisympäristön kehittäminen. Koulut muuttuvat yksilöllisten oppimisprosessien johtajiksi, oppimista tapahtuu kaikkialla, oppimisessa hyödynnetään kiinteitä ja sähköisiä ympäristöjä.
  • Tiedon jakamisen ja kehittämisen kulttuurin luominen, tiedon näkyväksi tekeminen. Koulut ovat resurssiviisaita potentiaalikeskuksia.
Istahdimme näiden kysymysten äärelle jokin aikaa sitten rehtoreidemme kanssa ja yhteiset merkitykset löytyivät nopeasti toisille jaettavaksi sekä jatkossa kouluille opettajien työstettäväksi.


Linkit
Osaava -Kainuu hanke

Olisiko vuoroluku ratkaisu koulujen tilaongelmiin - ubiikkia oppimisympäristöä etsimässä
Mistä on hyvät koulut tehty?

Ilmiölähtöisen opetuksen toiminnalliset edellytykset - osa 3 fyysisen oppimisympäristön struktuuri ja eheys