lauantai 10. lokakuuta 2020

Kuusi teesiä sujuvaan työhön ja toimivaan johtamiseen

Työn sujuminen edellyttää säännöllistä pysähtymistä, ajattelua ja ajattelun ajattelua. Välillä on löydettävä aikaa nostaa jalat pöydälle ja antaa näkökulman suuntautua tarkentamaan työn horisonttia.

Muutama päivä sitten käteeni tarttui kirjakaupan dekkarihyllyltä Mark Mansonin kirja "Kuinka olla piittaamatta paskaakaan" (2020). Teos kuuluu alkuperäiskielellä "The Subtle Art of Not Giving a Fuck". Teoksen nimi on toki töksähtävä ja itse en mahdottomasti pidä siitä, jos kielellisessä ilmaisussa viestiä vahvistetaan voima- tai kirosanoin. Joskus tämä toimii mutta vain harvoin. Vähän sama kuin osuvan huumorin suhteen, kieltä on käytettävä taiten. Mutta tässä tapauksessa "olla piittaamatta paskaakaan" kyllä toimii. Taustalla on kuitenkin ajatus terveestä itsensä ja toisten ihmisten arvostamisesta ja kuuntelemisesta. 

Mansonin kirjan herättämien ajatusten pohjalta nostin jalat pöydälle ja pysähdyin vaihteeksi miettimään, mitä asioita minä arvostan ja pidän tärkeinä omassa työssäni niin johtamisen kuin ylipäätään oman sujuvan työntekemisen kannalta. Johtajana minua ovat ohjanneet kolme teesiä, oikeammin vanhaa sananlaskua ja nämä teesit ovat olleet itselleni selkeät johtamisessa pitkälle toistakymmentä vuotta - toki välillä niissä myös epäonnistuen mutta pyrkimys on ollut niiden huomioinnissa. Työn tekemistä pitää helposti itsestään selvänä ja työstä muodostuu helposti rutiini. Työn sujuvuuden kannalta olisi kuitenkin tarpeellista välillä pysähtyä miettimään, mikä minua ohjaa työssäni. Nyt pysähdyin ja pohdin johtamisen teesien rinnalle minulle tärkeät sujuvan työn teesit. Seuraavassa kolme teesiä johtamisesta (1-3) ja kolme teesiä itsensä johtamisesta ja sujuvasta työstä (4-6).

  1. Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa: Se miten suhtaudun toisiin ihmisiin ja miten puhun heille, määrää sen miten tulemme toimeen toistemme kanssa. Se, kuinka ilmaisen toisille asiat, positiiviset tai negatiiviset, määrittää ainakin lähtökohdat sille, kuinka toinen alkaa suhtautumaan tähän asiaan ja myös minuun ihmisenä. Toisia ei tarvitse mielistellä mutta ihmisiä kohtaan pitää käyttäytyä ja heille pitää osata puhua asiallisesti ja toista ihmistä arvostaen ja arvostusta osoittaen. Omat mielipiteensä on osattava ilmaista rakentavasti tai muutoin asia on viisasta jättää sanomatta tai ainakin nukkua parin yötä ja harkita asian esittämistä. Näin toimien työyhteisöön voidaan rakentaa luottamuksen ja innostuksen ilmapiiriä.
  2. Opi oma tilasi ja anna arvo toisillekin: Tunne itsesi. Johtajan hyvä itsetuntemus ja ennen kaikkea kyky tai pyrkimys ymmärtää omaa toimintaansa sekä suhtautumistapaansa toisia ihmisiä, tietoa ja tietämistä kohtaan, on johtajan ja siten koko häntä ympäröivän yhteisön hyvinvoinnin ja menestymisen edellytys. Omien heikkouksien ja vahvuuksien ymmärtäminen sekä niiden hyväksyminen on edellytys sille, että pystyy hyväksymään toisen ihmisen erilaisuuden sekä erilaiset tavat toimia. Kyky hyväksyä on edellytys sille, että pystyy kohtaamaan toiset arvostusta osoittaen. Hyväksyminen ei tarkoita kuitenkaan kaiken hyväksymistä. Toista arvostavalla asenteella vaikeiden ja korjaavien asioiden ottaminen puheeksi ja siten myös yksittäisen ihmisen johtaminen toimii. Yhteisössä tunne siitä, että saa olla oma itsensä ja kokee olevansa hyväksytty, on luottamuksen ja innostuksen ilmapiirin rakentamisen perustaa. 
  3. Viisaammalla on varaa antaa periksi: Kun johtajalla on itsetuntemus ja sitä kautta itsetunto kunnossa, hän pystyy erottamaan oleelliseen epäoleellisesta. Johtaja osaa suunnitella prosesseja ja viestiä organisaatiossa niin, että myös työntekijöille suunta on selkeä. Tähän liittyy se, että johtajalla on ymmärrys siitä, milloin periaate on ehdoton ja milloin on viisasta joustaa ja valita asian etenemiseksi nk. pienimmän riesan tie. Kun johtajan itsetunto on kunnossa, hän osaa antaa myös tarpeen vaatiessa periksi, näkee omat virheelliset ajatuksensa, pystyy kuuntelemaan toisia ja ottamaan myös toisilta opiksi. Johtajan joustavuus ja vastavuoroisuus luovat yhteisöön joustavuutta, vastavuoroisuutta ja luottamusta.
  4. Älä yritä: Manson nostaa teoksessaan tämän teesin. Teesi voisi kuulua myös: tunne itsesi. Ole kaikessa työssä itsellesi järkähtämättömän uskollinen eli älä yritä tehdä työtä tavalla, joka on vierasta itsellesi. Hyvään lopputulokseen on monta erilaista tietä. Luota omaan tiehesi. Hyväksy omat puutteesi, älä oikeastaan yritä muuttaa niitä toisten antamilla elämänohjeilla ja varsinkaan ohjeilla, jotka tosiasiassa keskittyvät vain heikkouksiin ja epäonnistumisiin. Mansonin mukaan on oikeastaan irvokasta, että kun pyrimme "tsemppihenkisiin lässytyksiin", huomiomme kiinnittyy itseasiassa siihen, mitä emme ole, mitä meiltä puuttuu ja mihin meidän olisi pitänyt pystyä vaikka emme pystyneetkään. Älä siis yritä vaan luota omaan tekemiseesi ja tyyliisi, toisten vastaavaa kuitenkin arvostaen.
  5. Tuleen ei saa jäädä makaamaan: Tämä on tuttu kaikille Tuntemattomasta sotilaasta, jota myös yhdenlaisena johtamisen oppaana pidetään. Vastatuulta ja nuolta turkkiin tulee kaikessa työssä. Paineetonta tai stressitöntä työtä tuskin löytyy. Paineet kuuluvat elämään ja työhön. Jos painetta ei tule työstä, niin ei kannata huolia: ihmismieli kyllä keksii huolet, joita vorrata. Joskus paineet ovat monelle meille jopa sietämättömän kovia mutta tästä huolimatta on edettävä ja "tuleen ei saa jäädä makaamaan". On lohdullista, että joka aamu minulla on mahdollisuus valita, millä tavalla suhtaudun tähän päivään ja tämän päivän haasteisiin ja paineisiin. Uupuminen on toki asia, joka pitää tunnistaa. Psyykkisen paineen näkökulmasta olen ajattelut, että jos jokin paineistava, stressaava tai jopa traumatisoiva asia vaivaa miltei yötäpäivä, eikä häviä mielestä vaan jatkuu voimakkaana ahdistuksena yli kaksi viikkoa, kannattaa tämän kahden viikon jälkeen huolestua. Yleensä asioilla, vaikeillakin, on taipumus ratketa ja etenkin keskustellen asiaan liittyvien toisten ihmisten kanssa. 
  6. Älä välitä paskaakaan: Mansonin lause on toimiva teesi sujuvan työn näkökulmasta. Se, että emme välitä paskaakaan jostakin, ei tarkoita ettemmekö välittäisi kuitenkin vähän. Emme anna asian kuitenkaan vaivata ja ahdistaa mieltämme. Osaamme asettaa asian, josta emme välitä paskaakaan, oikeaan lokeroon ja mittasuhteeseen ja keskittyä sujuvan ja menestyksekkään työn kannalta oleelliseen. Älä välitä paskaakaan viittaa vahvasti edelliseen teesiin, että emme jäisi tuleen makaamaan vaan osaisimme mennä "suon yli että heilahtaa!"